Rijnierse BV: ruim twee eeuwen een familiebedrijf

Rijnierse BV is trots op haar predikaat ‘hofleverancier’ dat in 1993 is verleend door Hare Majesteit Koningin Beatrix. We gaan even terug in de tijd en halen een paar feiten naar voren. In januari 1793 nam een zekere Simon Reinierse, inwoner van Haarlem, het woonhuis met winkel over van de timmermansbaas Willebrodus van Horstok, wonende te Tetterode (Overveen). Hij verzocht daarbij aan de Edele Groot Ambachtsheren zich als timmermansbaas te mogen vestigen, in plaats van gemelde Horstok. Hierop werd welwillend beschikt.

Book 2 min

Overname van een schilderbedrijfje

Aanvankelijk werden er steeds kleinere werkzaamheden verricht, in hoofdzaak  onderhoudswerk aan de buitenplaatsen. Ook werden er doodskisten gemaakt, hetgeen nog blijkt uit de oude boekjes waarin de naam van de overledene, datum en de kosten van de kist werden genoteerd. Later begon de zoon van Simon, Pieter Rijnierse genaamd (nu met ij) grotere werken aan te nemen. Er werden een aantal eenvoudige woonhuizen en bloembollenschuren gebouwd.

Hofleverancier Rijnierse. Een koepel die aan de werkplaats in Overveen is gemaakt en vervolgens per paard en wagen is vervoerd naar Bentveld. Daar is de koepel in mei 1928 op een theehuis geplaatst.

Begin 1800 werd ook een schildersbedrijfje overgenomen dat gevestigd was in een van de bijgebouwtjes van het timmerbedrijf. Het bedrijf ontwikkelde zich inmiddels steeds meer. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat Bloemendaal en Overveen forenzen dorpen werden van families uit Amsterdam en de Zaanstreek; grotere opdrachten volgden zodoende. Mooie villa’s en statige buitenhuizen werden gebouwd. De firma heeft nog vele prachtige bouwtekeningen en ontwerpen in het goed bewaarde archief opgeslagen.

Hofleverancier Rijnierse. Het theehuis in Bentveld waarvoor Rijnierse de koepel maakte.

De entree van de familie Eldering

Pieter Rijnierse overleed in 1860. Zijn zoon Simon I zette het bedrijf voort, daarna weer diens zoon Simon II. Deze laatste overleed kinderloos in november 1937. Hiermee kwam een einde aan de ‘Rijnierse’-dynastie. Een neef van echtgenote G.J.J.M. Eldering, die reeds in 1921 in het bedrijf werkzaam was, nam de zaak over en zette het berdijf voort. In september 1972 deed Eldering op zijn beurt de zaak weer over aan zijn jongste zoon A.T.H.M. Eldering. Deze traditie vindt voortgang: zijn zoon Charles is sinds 1988 in het bedrijf werkzaam en werd in 1998 directeur. Rijnierse biedt een uitgebreid scala aan werkzaamheden aan in zowel de bedrijfs- als particuliere sector, variërend van het bouwen van fabriekshallen tot het renoveren van particuliere woningen.

Hofleverancier Rijnierse. Eén van de meest bijzondere objecten die Rijnierse heeft gebouwd is toch wel dit vliegtuig, een bouwwerk van april 1909.

Publicatiedatum: 31/01/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN