Oorlog, maar de fanfare viert feest

Bij het digitaliseren van de vele foto’s die Vereniging Oud Broek in Waterland rijk is, stuitten Atsie Drijver en Aagje Bruijn tot hun verbazing op herinneringen aan een groot feest in de zomer van 1944. “De hongerwinter was in aantocht, maar Fanfarecorps Broek in Waterland vierde volop zijn zestigjarig bestaan” zegt Atsie.

Zomerzotheid

Op zaterdag 29 juli was er een ‘Groote Muziek-Uitvoering’ met medewerking van de Fanfarecorpsen Broek in Waterland, Zuiderwoude en Ransdorp. De zondag erna – en nog eens op 20 augustus – voerde de Broeker toneelvereniging Tracht het ‘Grootsch Openlucht-Tooneelspel ‘n Zomerzotheid’ op, naar de roman van Cissy van Marxveldt.

Aankondiging van het ‘Grootsch Openlucht-Toneelspel’.

Aankondiging van het 'Grootsch Openlucht-Toneelspel'.Aankondiging van het ‘Grootsch Openlucht-Toneelspel’.

Uitje in sombere tijden

Het moet een fantastisch gebeuren zijn geweest, een uitje in een sombere periode, waar de inwoners van Broek in Waterland massaal op af kwamen. Het stuk werd opgevoerd op ‘t Landje achter de openbare lagere school aan het Roomeinde. “Tegen de school aan was een prachtige tent verrezen, waarvan het middengedeelte was ingericht als toneel, compleet met schuifgordijnen. Er waren stoeltjes neergezet op het grasveldje; de opkomst van het publiek was overweldigend”, schrijft dorpsgenoot Jaap Dekker (geboren in 1924) in het boekje ‘Broekers’ dat in 2000 verscheen.

Toneelspelers lopen op schoenen

Dochter Ans van burgemeester Peereboom speelde de rol van Pit, dochter Annie van dokter Parree en onderwijzer Smit en zijn vrouw hadden ook een rol toebedeeld gekregen. Het waren allemaal mensen uit de elite, die daar op het toneel stonden, schrijft Dekker. “Je had voor en in de oorlog twee soorten mensen – mensen die op schoenen liepen en mensen op klompen.” Het was overduidelijk: de toneelspelers behoorden tot de soort ‘die op schoenen liep’.

De brengers van het uitzonderlijke amusement worden geëerd door de burgemeester.

De brengers van het uitzonderlijke amusement worden geëerd door de burgemeester.De brengers van het uitzonderlijke amusement worden geëerd door de burgemeester.

Limonade in de pauze

’n Zomerzotheid telde drie bedrijven en zeven taferelen. Dorpsgenoot Adrie Beunder (geboren in 1932) mocht de gordijnen op het podium open en dicht schuiven wanneer een bedrijf was afgerond. “Dat had ik te danken aan mijn oom Piet, die verantwoordelijk was voor het technische gedeelte van de opvoering” vertelt Beunder. “Ik bleef dus in de buurt en wanneer oom Piet me dan wenkte, snelde ik toe om de gordijnen dicht te doen. Om aan te kondigen dat het pauze was, zette oom Piet gewoon een bord met ‘pauze’ erop voor een grote paddestoel, die tot het décor behoorde.” Tussen de bedrijven door maakte het Broeker Fanfarecorps, dat voor het podium zat, muziek. Rechts van het podium stond een soort buffet; twee obers in witte jasjes zorgden voor de drankjes. “Het zal wel iets eenvoudigs als limonade zijn geweest, maar dat weet ik niet meer” zegt Beunder.

De fanfare speelt tussen de bedrijven door.

De fanfare speelt tussen de bedrijven door.De fanfare speelt tussen de bedrijven door.

Onderduikers onder de aanwezigen

De Broeker toneelvereniging Tracht was niet aangesloten bij de Kulturkammer. Beunder: “Ze mocht geen toneelstukken opvoeren, maar ze heeft het dus toch gedaan.” (…) “Er waren ook onderduikers onder de aanwezigen, mijn broer bijvoorbeeld, die ‘s nachts niet thuis sliep omdat hij aan dwangarbeid wilde ontkomen.” Beunder heeft een flink aantal foto’s van de feestelijkheden rond het jubileum. Op een ervan eert burgemeester Peereboom dirigent Vonk van het Fanfarecorps met een lauwerkrans. “De burgemeester sprak ook een dankwoord. Er was zo weinig amusement in die tijd; vandaar dat heel Broek uitliep voor dit feest.”

Auteur: Hanneke de Wit, fotomontage: Hans Mulder.

Broekers komen in groten getale af op het spektakel, waaronder zelfs onderduikers.

Broekers komen in groten getale af op het spektakel, waaronder zelfs onderduikers.Broekers komen in groten getale af op het spektakel, waaronder zelfs onderduikers.

Bron

Overgenomen uit: “oudbroek.nl” december 2009.

Publicatiedatum: 14/02/2011