Nieuw-Nederland

In 1609 voer Henry Hudson in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie via het noordoosten naar Azië, hoewel Willem Barentsz. (en Jacob van Heemskerck) al eerder hadden gemerkt dat deze route onmogelijk was. Hudson was echter persoonlijk geïnteresseerd in Noord-Amerika. Tijdens deze VOC-expeditie 'ontdekte' hij een rivier, die later de Hudson River genoemd zou worden.

De Nederlanden waren echter rijkelijk laat met hun ‘ontdekking’ van Amerika. Grote delen waren reeds door de Engelsen en Fransen in bezit genomen. De VOC beperkte zich tot de handel met de Oost en toonde aanvankelijk weinig interesse in de West. 1609 was echter ook het jaar waarin de Republiek en Spanje het Twaalfjarige Bestand sloten, zodat de Nederlanden hun aandacht van de strijd met de Spanjaarden konden verleggen naar nieuwe werelden.

In 1614 werd, vlakbij het huidige Albany, Fort Nassau gesticht. En, nadat dit na nauwelijks 4 jaar weer werd verlaten, in 1618 Fort Oranje. De meeste forten werden gebouwd in het gebied van de Lenape Indianen, die de voornaamste leveranciers waren van de huiden die belangrijk waren voor de Nederlandse handel. Langzamerhand kochten de Nederlanders meer land van de Indianen. De eerste aankoop betrof het eiland Manhatten, door Pierre Minuit.

De meeste nederzettingen waren in de eerste plaats bestemd voor het verkrijgen van proviand en maakte slechts een beperkte kolonisatie noodzakelijk. De eerste Nederlandse kolonisten gingen in 1624 wonen op Noten Eylant, nu Governors Island; het waren voornamelijk Waalse families, die zich later zouden vestigen op Manhatten.

In 1629 stelde de West-Indische Compagnie de basisregels voor het stichten van Nieuw-Nederland in. Kiliaen van Rensselaer, ook begraven in De Oude Kerk, was een diamanthandelaar en nauw betrokken bij de organisatie van de WIC. Toen hij in 1631 aftrad als bewindhebber van de WIC, wijdde hij zich aan de kolonisatie van Rensselaerswijck. In 1652 richtte Petrus Stuyvesant, die sinds 1647 directeur-generaal was van Nieuw Nederland de stad Beverwijck op, in een poging de invloed van Rensselaerswijck in de perken.

Pierre Minuit was inmiddels afgezet als directeur van Nieuw-Nederland en stichtte in 1638 in naam van de Zweeds koning de kolonie Nieuw-Zweden. In 1655 verovert Stuyvesant deze kolonie, hernoemde het voormalige Nieuw-Zweden tot Nieuw- Amsterdam. Hierop besluit het stadsbestuur van Amsterdam zelf een stad op te richten in de kolonie. 300 kolonisten gingen naar Amerika en stichtten Nieuw-Amstel.

Vanaf 1664 was de provincie in handen van de Engelsen, tot deze in 1673 opnieuw overging in Nederlandse handen. Uiteindelijk werd op 10 november 1674 de Vrede van Westminster getekend, waarbij besloten werd het gebied over te dragen aan de Engelsen, die het New York gingen noemen, naar de Hertog van York.

 

1983, affiche voor tentoonstelling Van Nieuw-Amsterdam tot New York 1624 - 1664

1983, affiche voor tentoonstelling Van Nieuw-Amsterdam tot New York 1624 – 1664. Beeld: Amsterdam Museum

Auteur: Herbert van Hasselt

Van Hasselt, voorheen bankier, was van 2001 tot 2010 directeur van de Oude Kerk. Tegenwoordig is hij voorzitter van Stichting Vrienden van de Oude Kerk.

Publicatiedatum: 03/11/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.