Musketplaatje maakt vondst Engelse soldaat compleet

Tot 10 december 2012 is op de tentoonstelling ‘Expeditie Noordkop’ een 18e-eeuws musketplaatje te zien dat onlangs opdook bij werkzaamheden voor een Life-project in de Noordduinen bij Den Helder. Het musketplaatje wordt samen met andere recente archeologische vondsten tentoongesteld.

Engels-Russische invasie

In de Noordduinen voert Landschap Noord-Holland een groot EU Life-project uit. De voormalige schietterreinen van Defensie zijn opgeruimd, de natuur is hersteld en er zijn recreatievoorzieningen aangelegd. Bij de werkzaamheden zijn eerder botten van een Engelse soldaat en restanten van musketten gevonden. Nu zijn er een schedel gevonden, enkele botten en een plaatje van een musket. Vooral dit musketplaatje met inscriptie onthult veel over de strijd die hier in 1799 heeft gewoed toen een Engels-Russisch invasieleger op de kust van Noord-Holland landde.

Thumb plate

In maart 2011 werd in de Noordduinen het veldgraf van een Engelse soldaat uit 1799 blootgelegd. Het inmiddels beroemde skelet is een van de bijzondere vondsten die waren te zien op de tentoonstelling ‘Expeditie Noordkop’. De vondst werd compleet toen in de zomer van 2012 een plaatje met cijfers opdook dat op de plek van het graf gevonden was. Het gaat om een messing nummerplaatje van een van de musketten die bij de soldaat begraven lagen.

Merktekens

Bij de presentatie van de nieuwe vondsten, op dinsdag 25 september 2012, gaf archeoloog Esther Poulus van Hollandia Archeologen een toelichting: “Zo’n plaatje – een zogenaamde thumb plate – zat op elk musketgeweer en het was het enige onderdeel dat niet in het graf was aangetroffen, van geen van de daar gevonden musketten. Op de achterkant van het plaatje stonden assemblagemerken. Elk apart onderdeel van een musket kreeg zo’n merk, zodat het, als het musket uit elkaar lag, duidelijk was welk onderdeel bij welk musket hoorde. Het merk op de thumb plate kwam overeen met één van de musketten uit het graf. Op de voorkant stond een 1 met een horizontale streep en daaronder een 20.”

Musketplaatje of thumb plate.

Op de voorkant een 1 met een horizontale streep en daaronder een 20. De 1 staat voor het regiment (Royal Scots), de 20 voor het wapennummer binnen het regiment.

Musketplaatje of thumb plate.Musketplaatje of thumb plate.

Identiteit soldaat

Natuurlijk hoopten de archeologen dat dit plaatje de laatste aanwijzing voor de identiteit van de soldaat zou zijn, maar dit bleek ijdele hoop. Esther Poulus: “Navraag bij de Royal Armouries in Leeds leerde dat  de 1 staat voor het regiment, de 20 voor het wapennummer binnen het regiment. Dit betekende dat het musket afkomstig is van het eerste regiment, de Royal Scots, en dus niet van de Coldstream Guards, waartoe de Engelse soldaat behoorde. De musket was dus niet van de Engelse soldaat zelf. Dit ondersteunt de theorie dat de soldaat op een brancard van kapotte musketgeweren naar zijn graf is gedragen en dat de geweren daar zijn achtergelaten.”De tentoonstelling Expeditie Noordkop was tot 10 december 2012 te zien in De Helderse Vallei.

De Helderse Vallei
Jan Verfailleweg 9-11
Den Helder

Publicatiedatum: 27/09/2012