Kerkplein 32: Drogisterij

Nadat de Burgemeester was geinformeerd over de verduistering van 135 gulden door gemeentebode en marktmeester Johannes Beek, werd Beek ontslagen. Beek voelde sinds zijn ontslag een enorme wrok tegen Markus. Markus had hem gezegd ten overstaan van zijn vrouw en dochter dat als hij gestolen geld binnen 48 uur zou terugbetalen hij hem niet zou verraden, wat hij toch had gedaan. Het ontslag bij de gemeente was voor Beek een grote inkomensachteruitgang. Hij werd dit thuis vaak verweten, en schijnt met zelfmoordplannen rondgelopen te hebben. Zijn wroeging over zijn daad sloeg uiteindelijk om in toenemende haatgevoelens tegen Markus. Na het lezen van een roman waarin iemand om het leven werd gebracht door vergiftiging, besloot hij Markus te vergiftigen. Beek hoopte ook, na de dood van Markus, nog in aanmerking te komen voor zijn baan van afslager van onroerend goed.

 Op 4 oktober 1910 werd Meindert Vollenga verhoord door de politie te Hoorn. Hij was 61 jaar en banketbakker aan de Lange Kerkstraat 27 te Hoorn. Hij was een zwager van Johannes Jacobus Beek, omdat zijn zuster met Beek getrouwd was geweest. Zij was reeds 30 jaar daarvoor gestorven, maar Beek en Vollenga hadden nog steeds contact. Half augustus was Beek langs geweest om te vragen of Vollenga rattenkruid voor hem wilde kopen, omdat hij ratten wilde verdelgen. Vollenga had hier geen kwaad in gezien. 

Proces-Verbaal getuigenverhoor Meindert Vollenga

492c15d2442ecd71cc562197c70fa69faef092f0492c15d2442ecd71cc562197c70fa69faef092f0

Vollenga haalde de gevraagde hoeveelheid kruid bij drogist P. Veltman, die bij hem om de hoek woonde, op het adres Kerkplein 32. Enige tijd nadat Vollenga het rattenkruid aan Beek gegeven had, bevestigde Beek dat hij al een dode rat op zolder gevonden had. Dat Beek nog meer plannen met dit rattenkruid zou hebben, en daarom niet zelf het rattenkruid gekocht had, vermoedde Vollenga niet. Nu Vollenga het rattenkruid gekocht had, zou de drogist Veltman bij een eventueel verhoor niet de naam van Beek kunnen noemen. Hoe bedachtzaam Beek zijn aanslag verder zou uitvoeren zal beschreven worden in de volgende hoofdstukjes.

Kerkplein 32

In het pand van drogist Veltman is vandaag de dag een croissanterie gevestigd.

0860022ede86cc7b75968e49764a9f1313aa103d0860022ede86cc7b75968e49764a9f1313aa103d

 Auteurs: Richard Sandbrink en Jan de Bruin

Publicatiedatum: 24/10/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.