Huis van Isabella Coymans en Stephanus Geraerdts

In dit oorspronkelijk statige woonhuis aan de Koningstraat woonde het echtpaar Stephanus Geraerdts en Isabella Coymans. Isabella en Stephanus waren op 4 oktober 1644 getrouwd. Zij lieten zich ten tijde van hun huwelijk portretteren door Frans Hals. Het leverde een van de meest sprekende pendant portretten op in het oeuvre van Frans Hals. Stephanus was afkomstig uit Amsterdam, maar het paar vestigde zich na het huwelijk in Haarlem. Stephanus werd er raadslid en schepen. In 1649 kochten zij dit grote huis voor 12.800 gulden. In de 19de eeuw is de gevel gerenoveerd naar de toen heersende mode met een sobere rechte kroonlijst.

Koningstraat 18, Haarlem

Foto: Basvb/cc-by-sa/via Wiki Loves Monuments

Koningstraat 18, HaarlemKoningstraat 18, Haarlem

Gescheiden pendant portretten

Het moet rond dezelfde tijd als de verhuizing naar de Koningstraat zijn geweest dat het echtpaar zich door Hals liet portretteren. Hij maakte twee afzonderlijke portretten – pendanten – die door de wederzijdse interactie duidelijk bij elkaar horen.  Sinds het eind van de negentiende eeuw hangt het echtpaar in gescheiden van elkaar, in verschillende collecties. Een lot dat overigens veel pendant portretten uit de Gouden Eeuw is overkomen. Het portret van Stephanus hangt tegenwoordig in het koninklijk Museum voor Schone kunsten in Antwerpen, het portret van Isabella bevindt zich in een privécollectie.

Machtige familie

Isabella was in Haarlem geboren en getogen; haar ouders behoorden tot de machtige en invloedrijke familie Coymans. De broers van Isabella’s vader waren de rijkste bankiers van Amsterdam, Balthasar en Johannes Coymans. In hetzelfde jaar als haar huwelijk met Stephanus schilderde Frans Hals ook twee pendanten van de ouders van Isabella. Niet verrassend dat het jonge echtpaar bij Hals terechtkwam toen zij hun eigen beeltenis op het doek wilden hebben.

Lachende portretten

De pendanten vormen samen een prachtig en aandoenlijk tafereel: Isabella biedt haar man een roos aan. Stephanus lijkt zijn hand uit te steken uit om de roos aan te pakken. Zij kijken elkaar aan en glimlachen naar elkaar, en dat is uitzonderlijk op een officieel portret in de 17de eeuw. Hals was een van de weinige schilders die het durfde, – en erin slaagde –  om iemand lachend te schilderen!Wil je meer weten over de schilderkunst in de Gouden Eeuw? Bekijk hier de openingstijden van het Frans Hals Museum en plan je bezoek.

Publicatiedatum: 26/08/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.