Het verwerken van kool naar zuurkool

In 1878 begon de Fa. Grelinger, Jansen en Co. met de verwerking van witte kool tot zuurkool in Noord-Scharwoude. Enkele jaren later nam de heer Cornelis Brinkman, de latere burgemeester van Noord-Scharwoude, de fabriek over en in 1894 was de heer Peter Verburg de nieuwe eigenaar. Onder zijn energieke leiding werd het bedrijf behoorlijk uitgebreid. Wie was deze Peter Verburg?

Book 2 min

Hij was een zoon van Hendrik Verburg, een veehouder die op 26 april1865 in Nieuwer-Amstel getrouwd was met Anna Niezen uit Amsterdam. Peter Verburg werd in Nieuwer-Amstel geboren in 1871. In 1897 trouwde hij als fabrikant met Maartje Paarlberg uit Warmenhuizen. Op 23-jarige leeftijd kocht hij de fabriek met de naam ‘Noord-Hollandse Mainzer Zuurkool fabriek’ te Noord- Scharwoude met de daarbij behorende roerende goederen voor een bedrag van f. 7.000, -. De fabriek was gelegen te Noord-Scharwoude in de kadastrale sectie B. nr. 810 + 337 en sectie C nr. 1593. Van de koopsom van f. 7.000,- werd door Peter Verburg f. 3.000, -betaald. Over de geleende rest moest hij uiteraard rente betalen.Deze fabriek was ingericht tot het verduurzamen van levensmiddelen. Een jaar na de overname van de fabriek brak er een grote brand uit die een groot gedeelte vernielde. Maar met man en macht wist men deze ramp toch weer te boven te komen. Er werd met de voor die tijd modernste machines gewerkt. Om zijn producten zo goedkoop mogelijk op de markt te brengen kocht Peter Verburg landerijen. Zo kon hij de groenten die hij nodig had in zijn bedrijf zelf verbouwen. Zoals in de Schager Courant van 10-03-1907 stond vermeld: “Van de boerenplaats van de heer Klaas Zwaan aan de Westdijk alhier is een gedeelte verkocht aan de heer Peter Verburg, eigenaar van een inmaakfabriek te Noord-Scharwoude”.De heer Zwaan kreeg voor 18 hectare f. 40.000, –. Op één hectare kwam spinazie en de rest was voor de verbouw van witte kool voor de inmaak van zuurkool. Ook op verschillende andere plaatsen had Peter Verburg land liggen, zoals in de Schermer, in Heerhugowaard bij de Frik en in de Slootgaard. Uiteindelijk bedroeg zijn areaal 200 hectare. Voor de bewerking van zijn land had hij een 40-tal paarden. Later werd overgegaan op machinale bewerking. Midden in zijn werkzame leven kwam Peter Verburg plotseling op 53-jarige leeftijd te overlijden; een grote slag voor zijn familie en het bedrijf.

Verburg Zuurkool

Verburg ZuurkoolVerburg Zuurkool

Na zijn overlijden werd het bedrijf voortgezet door mevrouw N. Edel en zijn oudste dochter Hendrika Verburg, want zijn twee zonen waren nog te jong. Ruim 40 jaar gaf mevrouw Edelhaar beste krachten aan het bedrijf. Zij werd een lange reeks van jaren bijgestaan door de eerder genoemde Hendrika Verburg, de latere mevrouw Hendrika Breukelaar-Verburg. Door haar grote verkoopkracht- en talent kreeg zij een grote vermaardheid. Zeker in die tijd kwam het niet voor dat twee vrouwen aan het hoofd stonden van zo’n groot bedrijf. Van vrouwenemancipatie was in die tijd nog nauwelijks sprake. Ondertussen kregen ook de twee zonen van Peter Verburg, Henk en Peter, de leiding over het bedrijf. Met hen kwam ook de moderne mechanisatie op gang. Machines voor de inmaak van doperwten en sperziebonen werden omgebouwd tot volautomatische installaties. Een unicum in Nederland was dat de doperwten op het land werden gedorst, wat een grote kostenbesparing opleverde. Tot dan moesten de doperwten geplukt worden.

Publicatiedatum: 13/04/2015

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN