Archeologe in de binnenstad; een dagje veldwerk

Het werken als archeoloog in een stad is heel gevarieerd. Het is alles van kantoorwerk, onderzoeken, uitwerken, publiceren tot in de klas staan. Maar vandaag moest ik een dag onderzoek doen in een historisch grachtenpand. Het pand wordt grondig gerenoveerd, wat inhoudt dat de muren zijn gestript en de vloer eruit gaat. Dit alles gebeurt onder archeologische en bouwhistorische begeleiding.

Book 2 min

Maatwerk archeologie

Het plannen van onderzoeken op locaties in een binnenstad is altijd een uitdaging. De druk op het werk is hoog en er zit vaak geen tijd tussen sloop en start bouw. Daarom zoeken we altijd ruim op tijd contact om goede afspraken te maken met de aannemer en de eigenaar. Onderzoeken waarbij het gebouw totaal gesloopt wordt voeren we in één keer uit, onderzoek uitvoeren in een gebouw dat blijft staan is een ander verhaal. Dat vereist inpassingswerk en flexibiliteit, omdat dan niet alle verstorende werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd. Dan worden de werkplanningen naast elkaar gelegd om te kijken welke delen in welke fase worden uitgevoerd en zo kunnen we door maatwerk archeologie en bouwhistorie optimaal inpassen in de uitvoeringsplanning. Zo vormt het onderzoek nagenoeg geen belemmering voor de uitvoerder.

Muurarcheologie

Zo is het ook voor de locatie vandaag gegaan, we zijn al een aantal dagen geweest en zo onderzoeken we steeds een stukje van het gebouw. Vandaag gaan we een bouwhistorische opname van de muren doen en kijken hoe dit zich verhoudt tot de sporen in de bodem. Archeologie en bouwhistorie gaan echt ´hand in hand´ in de binnenstad, je kunt de gegevens niet los van elkaar zien. Het is als het ware een soort muurarcheologie.

Veranderende woonwensen

Een eeuwenoud huis is door de tijd heen vaak veelvuldig verbouwd en opnieuw ingedeeld om steeds te kunnen voldoen aan de veranderende woonwensen. Het mooie is dat deze sporen voor een deel aan de muren zijn af te lezen, maar dat in de bodem vaak de aanvullende informatie verkregen wordt. Daar vinden we de binnenindeling van het huis met sporen zoals lemen vloeren, haardplaatsen, kelders, ondersteuningsconstructies van verdwenen indelingen en nog veel meer. Door dit te combineren met historische gegevens kun je het verhaal van het huis en zijn bewoners door de tijd heen reconstrueren.

Houtskelet voorkamer.

Een deel van het houtskelet is zichtbaar dat achter de wand tevoorschijn kwam.

Houtskelet voorkamer.Houtskelet voorkamer.

Tastbare herinnering

Het huis waarin we vandaag onderzoek doen is door de tijd heen ook veelvuldig verbouwd. Nadat de voorzetwanden en het stuc van de muren zijn verwijderd geeft het pand zijn geheimen prijs. Er blijkt nog een eeuwenoud houtskelet aanwezig te zijn. Ook zijn er aan de wanden beroete plekken te zien waar eens een schouw geweest moet zijn en allerlei dichtgemetselde vlakken. Dit zijn allemaal aanwijzingen voor wat er in de grond aanwezig zou kunnen zijn. Op de plaats waar een beroeting te zien is kijken we alvast even in de grond en jawel: we vinden de resten van een halfrond gemetselde en verdiepte stookplaats. Een tastbare herinnering aan lang vervlogen tijden die nu weer aan het licht komt.

Wat hebben we toch een mooi vak!

Asput en schouwafdruk.

Zichtbaar is het beroete deel van de muur met daaronder de halfronde en verdiepte stookplaats.

Asput en schouwafdruk.Asput en schouwafdruk.

Publicatiedatum: 28/11/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN