Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Ankeveen: Hervormde Kerk

De kerk werd in 1907, naar een ontwerp van architect J. van Dillewijn, gebouwd op dezelfde plaats waar de oude middeleeuwse St. Martinuskerk heeft gestaan. De oude kerk werd in 1593 door de overwegend r.k. gebleven bevolking, overgedragen aan de Gereformeerde gemeente. In het midden van het raam in de westmuur is een klein glas-in-loodraampje geplaatst met een afbeelding van de oude middeleeuwse kerk. De kerk is thans niet meer in gebruik. Sinds 2008 wordt er ijverig gewerkt om het 100 jaar oude gebouwtje om te bouwen tot een 'theaterkerkje' onder de naam van de architect van het gebouw 'De Dillewijn'.

Beschermd door Sint Martinus

Waarschijnlijk werd de eerste kerk in Ankeveen gebouwd in de tweede helft van de 13de eeuw. Behorende onder het gezag van de bisschop van Utrecht kreeg ze, evenals de bisschopskerk in Utrecht, St. Martinus als beschermheilige. In het jaar 1606 werd de kerk door de Ankeveense St. Martinus parochie overgedragen aan de Ankeveense Gereformeerde gemeente (pas sinds 1816 sprak men officieel over de Nederlandsche Hervormde Kerk en naderhand –bij de nieuwe spelling- over de Nederlandse Hervormde Kerk). Op dit punt geeft de plaatselijke kerkgeschiedenis haar geheimen nog steeds niet prijs. Aangenomen mag worden dat de ‘verjaagde Ankeveense kudde’ haar intrek nam op de zolder van de oude buitenplaats van Mr. Reijnier Ingels (grootvader van de priester Barthold Ingels) gelegen op het Hollands End ‘naest aant Sticht van Uuijtrecht’.

Grondwater verwoest de kerk

De ‘Geheym-schrijver van Staat- en Kerke der Vereenigde Nederlanden’ schrijft in 1759 over de oude St. Martinuskerk op het Stichts End: ‘De lengte van haren Buyk is 18 en de breete 10 treden; het Choor lang 13, en breet 8 treden. Wat aangaat de Tooren, die ten Westen met zyn lichaam buyten de Kerk staat, hy heeft de hoogte van 152 voeten’. Hoewel bijna niemand de ernst ervan wilde inzien werd in de loop van de tijd het hele gebouw van onderen uit langzaam vernietigd. De oorzaak was het verlagen van het grondwaterpeil ten behoeve van de vervening in het westelijke deel van het dorp.

onh_image_2218

Een nieuw gebouw

Nadat al in 1830 het ‘Choor’ en de ‘Tooren’ waren afgebroken besloot de predikant J.F. Lijsen in 1907 het nog resterende middenschip van de eertijds trotse dorpskerk af te breken om plaats te maken voor een nieuw kerkgebouw onder architectuur van de heer J. van Dillewijn. In aanmerking genomen de langdurige geschiedenis van de Hervormde Kerk in Ankeveen was het gebruik van het nieuwe kerkgebouw betrekkelijk van korte duur.

De Dillewijn

In het jaar 2005 vertrokken de laatste gemeenteleden voor het luisteren naar het Woord, naar de nabij gelegen gemeente ‘s-Graveland. Hun kleine Hervormde kerk en het daarbij behorende kerkhof bleven eenzaam achter. Sinds 2008 wordt er druk gewerkt om het 100 jaar oude kerkgebouw, met behoud van enige historische elementen, om te bouwen tot een ‘theaterkerkje’ onder de naam ‘De Dillewijn’. Een unieke locatie, waarbij gelegenheid wordt gegeven voor theater, muziek, exposities en nog veel meer.

Publicatiedatum: 24/05/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.