Ankeveen: Veensche Plas

'Het turfschip' is de oude naam van de herberg welke op deze plaats lag. Omstreeks 1870 kwam het pand in eigendom van de bakker en caféhouder Willem van Bree die er op 27 januari 1887 de inmiddels beroemde Ankeveense IJsclub oprichtte. In 1932 werd het oude pand door brand vernietigd. Op dezelfde plaats bouwde de bakker Leen van Vliet een modern woonhuis annex bakkerij. Nadat zoon Jan er in 1968 zijn bekende snackbar 'De Smulhoek' begon volgde o.a. spijslokaal 'De Scheve Schaats' waarna in 2007 onder de naam van café-restaurant 'De Veensche Plas' de gastvrijheid uit die lang vervlogen tijden weer volledig is.

Book 1 min

Eeuwenoude herberg

Al eeuwenlang bezochten talloze gasten de herberg welke op deze plaats gevestigd was. In 1759 schrijft de ‘Geheym-Schryver’ over de herberg die in die tijd de naam droeg ‘het Turfschip’ het volgende; ‘De herberg is geleegen in het midden van het dorp Ankeveen en maakt des Zomers goede neering vanweege de veele doortochten van allerhande Rytuygen. Ook de Dorpelingen weeten zich er een niet Weynig te vermaecken’ De herbergier diende er voor te zorgen dat er altijd een paar bedden voor ‘den reysenden man’ te beschikking stonden en stalruimte voor minstens drie paarden. Marskramers, koeriers, rondzwervende ballingen, pelgrims en soms gevluchte misdadigers kwamen er overnachten.

onh_image_2201

’t Centrum

Omstreeks 1870 kwam het pand, waarin tevens een bakkerij gevestigd was, in eigendom van Willem van Bree die er de naam ’t Centrum aangaf. ‘Daar er zooveel deelnemers voor gevonden werden’ schrijft secretaris J. Lobrij later in zijn notulen, werd op deze plaats op 27 januari 1887 de inmiddels beroemde Ankeveense IJsclub opgericht. In 1929 werd het verkocht aan de broers Leen en Toon van Vliet. Een grote brand op 21 april 1932 vernietigde echter, de grotendeels uit hout opgetrokken, oude herberg.

Toon nam de naam ’t Centrum mee en begon onder dezelfde naam een paar honderd meter noordwaarts een nieuw café-restaurant. Leen bouwde op de plaats van de oude herberg een modern woonhuis annex bakkerij. In 1968 vestigde zijn zoon Jan er zijn bekende snackbar ‘De Smulhoek’. In 1993 werd de voormalige bakkerij/ snackbar omgetoverd tot café-spijslokaal ‘De Scheve Schaats’. Precies vijfenzeventig jaar na de grote brand in 1932 kwam in het jaar 2007 onder de naam ‘De Veensche Plas’ de warmte en gastvrijheid uit die lang vervlogen tijden waar de gast ‘zich er een niet Weynig weet te vermaecken’ weer volledig terug.

Publicatiedatum: 24/05/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN