Hoogwoud

Willem II, graaf van Holland en Rooms-koning van het Duitse Rijk Willem II in het ijs en de dwangburchten van Floris V

Kapel ter nagedachtenis aan Graaf Willem II van Holland

In de ijzige koude van januari 1256 trok de graaf van Holland met een leger West-Friesland binnen. Het was graaf Willem II die kort daarvoor was gekozen tot rooms-koning van het Duitse Rijk. Voordat hij naar Rome afreisde om door de paus tot keizer te worden gekroond, wilde hij het opstandige gewest West-Friesland definitief bij zijn graafschap inlijven.

>

Cees de Steentijdman

Vlakbij de kruising van de Mienakker en de Koningspade vond in 1990 een belangrijke opgraving plaats. Door de geplande ruilverkaveling zou het land compleet op de schop gaan. Voorafgaand vond archeologisch onderzoek plaats. In 1986 waren al prehistorische overblijfselen gevonden door middel van grondboringen. Maar in 1990 stuitte men op talrijke bewoningssporen uit de nieuwe steentijd (4500 jaar geleden) en een skeletĀ  van een man. De vondsten en de sporen vormden een schat aan informatie over de vroegste bewoning van West-Friesland. Deze vondsten en sporen zijn zo goed bewaard gebleven doordat ze waren opgeborgen in de vochtige kalkrijke bodem. Het gebied werd bewoond door mensen van de enkelgrafcultuur.
Het skelet werd al snel Cees genoemd, vernoemd naar de eigenaar van het land, Cees van Berkel. Cees de Steentijdman is inmiddels gereconstrueerd op basis van het gevonden skelet. Hij heeft een gezicht gekregen. Vanaf januari 2015 is hij in zijn steentijduitrusting te bewonderen in Huis van Hilde, Archeologisch Informatiecentrum van de provincie Noord-Holland.

>

De aard van het beestje

West-Friezen zijn een volk apart, zeggen ze. De West-Friese zelfstandigheid is een begrip en hun vrijheidsdrang dragen ze hoog in het vaandel. West-Friezen zijn er trots op West-Fries te zijn. En dat gevoel is onlosmakelijk verweven met het land.

>

Willem II in het ijs en de dwangburchten van Floris V

Aan de Koningspade in Hoogwoud staat naast museumboerderij West-Frisia een kapelletje. Het staat er ter nagedachtenis aan Willem II: graaf van Holland, Roomskoning en aanstaande keizer van het Heilige Roomse Rijk. Begin 1256 werd hij vermoord door een groepje West-Friese boeren.

>