Bussum

Oude Begraafplaats Naarden zit vol leven Bidden en studeren op Bussums meisjesinternaat Mariënburg Weerwolven in het Gooi Ongestoord werken tussen de treinen Met Jan Feith door het Gooi (1933) Bensdorp: Wonen in een chocoladefabriek De uitbarsting van naoorlogse volkswoede Station Naarden-Bussum De Bussumse watertoren: een nieuw duurzaam monument Studio Concordia in Bussum Huis voorzitter NTS in Bussum Villa NTS-Journaal in Bussum Kantoor 2 NTS in Bussum Kantoor 1 NTS in Bussum Het Brinkje: stamkroeg van de NTS in Bussum Vitus Studio in Bussum Het Broederhuis in Bussum Studio Eltheto in Bussum Ambachtsschool Maagdenhuis in Bussum Studio Irene in Bussum Olympische Spelen op de Bussummerheide Televisiedroom van Bussum in vlammen opgegaan

Studio Eltheto in Bussum

Studio Eltheto stond op de plek van het appartementencomplex. Wijkgebouw Eltheto bevond zich achter de Vredekerk aan de Huizerweg. Het was een wijkgebouw van de Hervormde Gemeente. Toen in april 1955 brand was geweest in de Irenestudio bood het kerkbestuur de NTS onmiddellijk Eltheto aan. Dezelfde dag nog werd het gebouw betrokken om de uitzending van de volgende avond te kunnen redden. Bij gebrek aan technische voorzieningen moest er altijd een reportagewagen aan te pas komen. Verder was de studiovloer niet van al te beste kwaliteit en kraakte verschrikkelijk bij elke camerabeweging. Dan zat er niets anders op dan dat de technici tijdens de uitzending op vilten sloffen liepen. In 1957 en 1958 werd het gebouw van binnen verbouwd. Eltheto kreeg een nieuwe studiovloer met bijbehorende apparatuur. Het werd een beeldstudio. Op 1 januari 1959 werd de vernieuwde studio Eltheto (studio III B) in gebruik genomen. De B staat voor Bussum.

>

Ambachtsschool Maagdenhuis in Bussum

Voordat de NTS in het schoolgebouw trok was hier de Willemschool (1887) gevestigd. Iedereen kende de school als de lagere ‘armenschool’ omdat er veel kinderen van onbemiddelde ouders zaten. Later werd het in gebruik genomen als Ambachtsschool. Na de verhuizing (midden jaren vijftig) naar Bussum-Zuid kwam het schoolgebouw aan de Landstraat nr. 3 leeg te staan.

>

Studio Irene in Bussum

De plek waar het op 2 oktober 1951 allemaal begon: de eerste landelijke tv-uitzending vanuit het befaamde witte kerkje dat de geschiedenis is ingegaan als de eerste officiële Nederlandse tv-studio. Op de plaats waar het gebouw heeft gestaan op de hoek Kapelstraat, Kerkstraat en Schoolstraat is een plaquette te vinden die herinnert aan de oertijd van de tv in Bussum.

>

Fort Werk IV in Bussum

Fort Werk IV is een uniek fort binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een fort zonder water. Toch maakt Fort Werk IV deel uit van de Waterlinie. Hoe kan dit? Fort Werk IV is een voorwerk van het zogenoemde ‘Offensief voor Naarden’. Naarden Vesting ligt met de voeten aan de uitlopers van de hoge zandgronden en bleef, ondanks verschillende maatregelen, een zwakke plek in de waterlinie. Daarom werd besloten om in de periode van 1868 tot 1870 een kring van ‘werken’ rond Naarden aan te leggen. Vier van de vijf voornamelijk aarden werken zijn inmiddels verdwenen. Het hoofdwerk, Fort Werk IV, is wel bewaard gebleven.

>

Olympische Spelen op de Bussummerheide

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar meer dan een eeuw geleden was het rondom De Lange Heul een drukte van belang. Ongeduldige paarden met jockeys bereidden zich voor op een spannende wedstrijd.

>

Televisiedroom van Bussum in vlammen opgegaan

Bussum, 21 maart 1971: “Tijdens een discussie over kleurentelevisie, die plaatsvond terwijl alle apparatuur al uitstond, hoorden we vreemde geluiden op de gang. We trokken de deur open om te zien wat er aan de hand was. De studiochef hield een luik van de kabelgoot open en een brandwacht stond er met een blusapparaat in te spuiten. We deden de deur weer dicht en gingen door met de discussie. Na een minuut of vijf zei een van ons: ‘Volgens mij is er brand.’”

>

De Erfgooiers

De geschiedenis van de Erfgooiers gaat eeuwen terug. Sinds de middeleeuwen waren de Gooise gronden eigendom van de Abdij van Elten (nu gelegen bij Emmerik, vlak over de grens in Duitsland). Tijdens het bewind van de graaf van Holland, eind dertiende eeuw, kwam de Gooise Marke tot stand. Dit was een agrarische belangenorganisatie, met als voornaamste doel het ten eeuwigen dage behouden en gebruiken van de Gooise (al)gemene gronden. De Marke kreeg ook een naam: Stad en Lande van Gooiland. In 1912 werd de Erfgooierswet aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet regelde het voortbestaan van de Gooise Marke. De Vereniging Stad en Lande van Gooiland kreeg volgens deze wet het eigendom van de gemene weiden en heiden. Tegenwoordig worden deze gronden beheerd door het Goois Natuur Reservaat.

>

Walden: de wereld verbeteren

De burgemeester van Bussum reikt elk jaar het beeldje van de Kleine Johannes uit aan een bijzondere vrijwilliger. De Kleine Johannes is de titelfiguur uit het beroemdste boek van Frederik van Eeden, voormalig inwoner van Bussum. In 1898 stichtte Van Eeden er de kolonie ‘Walden’, één van de idealistische initiatieven in het Gooi.

>