Wie bouwt? Wibaut!

Als er iemand geassocieerd wordt met het bouwen in Amsterdam, is dat wel Floor Wibaut. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor sociale woningbouw voor de minder bedeelden. De Amsterdamse Wibautstraat is naar hem vernoemd.

Book 2 min

Floor Wibaut werd op 23 juni 1859 geboren te Vlissingen. Zijn carrière begon hij bij een houthandel, waar hij uitgroeide tot succesvol zakenman. Daarnaast was hij geïnteresseerd in de politiek. In 1904 verruilde Wibaut Zeeland voor Amsterdam en begon daar zijn politieke carrière. Dat deze carrière zeer succesvol is geweest, blijkt nog uit de verschillende straten, gebouwen en organisaties die Wibaut’s naam dragen. Wibaut kreeg zelf de bijnamen “de Machtige” en “Onderkoning van Amsterdam”.

Socialist in hart en nieren

Wibaut heeft zich tijdens zijn leven enorm ingezet voor de Amsterdamse gemeentepolitiek. In 1907 werd hij lid van de gemeenteraad en tussen 1914 en 1931 was hij meerdere jaren wethouder. Wibaut was een overtuigd socialist en geïnspireerd door het gedachtegoed van de Engelse Fabian Society. Hij kwam op voor de zwakkeren in de samenleving, zowel in zijn carrière als in zijn privéleven. Hij schonk bijvoorbeeld grote bedragen aan de Algemeene Nederlandse Diamantbewerkers Bond en de Arbeiders Jeugd Centrale. In zijn leven heeft Wibaut zich sterk gemaakt voor een verbetering in de huisvesting van arme gezinnen.

Wie bouwt? Wibaut!

Wibaut bezocht vanuit de gemeenteraad regelmatig krotwoningen in Amsterdam. De leefomgeving van de bewoners raakte hem: Wibaut kwam in actie met het 2000-Woningenplan. Er moesten door de gemeente gesubsidieerde woningen worden gebouwd die niet meer dan een rijksdaalder per week aan huur kosten. Deze woningen werden gerealiseerd in verschillende buurten in Amsterdam. Met de centrale regie in de bouw van deze woningen stond Wibaut aan de wieg van de stedenbouwkunde.

Herinnering aan een invloedrijke man

Dat Wibaut veel voor Amsterdam betekend heeft is nog lang niet vergeten. Natuurlijk is er de Wibautstraat die hem herinnert. In deze straat werd in 1963 het Wibauthuis gebouwd, maar deze is in 2007 gesloopt. Hier kwam een nieuw ‘Wibauthuis’ voor in de plaats, dat sinds augustus 2015 in gebruik is door de Hogeschool van Amsterdam.

Op het Rhijnspoorplein staat een standbeeld van Wibaut. Dit stond oorspronkelijk ook in de Wibautstraat, voor het oude Wibauthuis, maar is na de sloop van het huis verplaatst. In 2009 werd het 150ste geboortejaar van Wibaut groots gevierd met verschillende activiteiten in de hoofdstad.

Publicatiedatum: 24/05/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN