Wester- en Oosterklief op Wieringen

Het glooiende landschap van Wieringen wordt gekenmerkt door twee stuwwallen die 150.000 jaar geleden tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, werden gevormd. Deze stuwwallen bestaan uit keileem, keien, grind, zand en leem. Westerklief ligt aan de westzijde van een stuwwal, waar door erosie van de zee in de tijd dat Wieringen nog een eiland was, een klifkust was ontstaan. Zowel Westerklief als het iets oostelijker gelegen Oosterklief danken hun naam hieraan.

Zwerfstenen

Vaak worden in keileem ook zwerfstenen gevonden. Her en der op Wieringen liggen nog zwerfkeien, waarvan de zwerfsteen van Westerklief de grootste en bekendste is. Van de steen van Westerklief wordt gezegd dat hij zich zal omkeren als hij de kerkklok hoort slaan. Tegen de kinderen werd vroeger gezegd dat ze geen gekke bekken mochten trekken want als “de hond blaft, de klok slaat en de steen een slag in het rond draait, blijft je mond zo staan!” De steen is rechtop gezet. Wie dat heeft gedaan en wanneer dat is gebeurd, is onduidelijk.

Zilverschat

Behalve met deze zwerfsteen is de naam Westerklief ook verbonden met een aantal zilverschatten die in 1996, 1999 en 2001 door lokale bewoners met een metaaldetector op het land worden gevonden. De kostbaarheden, waaronder zilveren munten, zilverbaren en sieraden, zijn zorgvuldig verpakt in aardewerk potten die met gras zijn dichtgestopt. De stijl van de sieraden geven aan dat ze van de Vikingen afkomstig zijn. Deze schatten vormen het eerste concrete bewijs voor de vestiging van Vikingen in Nederland. Ze behoren mogelijk toe aan volgelingen van de Deense Vikinghoofdman Rorik, die in de periode 850-880 grote delen van het huidige Holland, Utrecht en Friesland in zijn macht heeft. Het begraven van geld en kostbaarheden is in de tijd dat er nog geen banken bestaan, een gebruikelijke manier om verdiend – of geroofd – kapitaal veilig te bewaren.
De zilverschat uit 1996 is tegenwoordig op de afdeling Archeologie in Nederland van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te zien.

Links

https://onh.nl/#!/verhalen/Een_vikingschat_blijft_altijd_bestaan
http://www.regiocanons.nl/noord-holland/noordkop/vikingschatten
http://www.vikingen.nl/
http://www.rmo.nl/actueel/tentoonstellingen/archeologie-van-nederland/noord-nederland
http://www.waddenwandelen.nl
http:/www.landschapnoordholland.nl

De steen van Westerklief

De steen van WesterkliefDe steen van Westerklief

Waddenwandelen, 1200 km wandelmogelijkheden rondom het wad

Dit verhaal is geplaatst door Landschap Noord-Holland, ten behoeve van het wandelnetwerk “WADDENWANDELEN”. Waddenwandelen is het grootste wandelpadennetwerk in Nederland, Het ontsluit de mooiste cultuurlandschappen rond het Werelderfgoed Waddenzee. In Noord-Holland vindt u langs de route zgn. QR-codes waarmee u verhalen en filmpjes over de bijzonderheden van de route kunt bekijken.Dit verhaal maakt deel uit van de campagne Werelderfgoed.
Klik hier om terug te gaan naar het thema De Waddenzee.

Publicatiedatum: 25/10/2013