Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Veenderij leeft voort bij Ajax

De Toekomst is ingehaald door de werkelijkheid. Ten noorden van de Burg. Stramanweg bij Ouderkerk startte een eeuw geleden een veenderij. Hier begon men rond 1911 met het wegbaggeren van veen. In het landschap is een deel van de omringdijk goed te herkennen.

Bijzonder groot was de veenderij in deze hoek van de Klein Duivendrechtse polder niet, ongeveer 100 ha. De veenderij liep destijds van de Burg. Stramanweg tot aan de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Sinds 1952  doorsnijdt de A2 de vroegere veenderij. Aan veenderij De Toekomst herinnert nog de naam van het sportveldencomplex van Ajax.

De man die het meeste geld stak (50.000 gulden) in het ontginnen van dit veengebied was een inwoner van Monte Carlo. De NV kocht gronden aan. En liet een kanaal graven voor de afvoer van turf. Het kanaal liep van de veenderij naar de Sluisvaart. De Sluisvaart gaf aansluiting op de Bullewijk.

Dijk van De Toekomst Ten noorden van de Burg. Stramanweg in Ouderkerk lag indertijd veenderij De Toekomst. Nu is het groen polderland bij het knooppunt van de A2 en Burg. Stramanweg. De oude omringdijk herinnert nog aan de turfmakerij. Aan het eind van deze kade van De Toekomst loopt de Burg. Stramanweg. Daar staat hoeve Immanuel .Foto: Piet de Boer.

Klapbrug

Dat kanaal ten behoeve van de  turfschippers uit De Toekomst kruiste de Burg. Stramanweg. Daar kwam een klapbrug. Ook verderop, bij de Korte Dwarsweg, moest een klapbrug worden gebouwd. Het transport van de turf ging in die jaren per zeilend vrachtschip.

De polder viel in 1940 droog. Dat was volgens planning, want de vergunning van de provincie voor de vervening gold tot eind 1941. Zoals in 1911 was overeengekomen, volgde na beëindiging van de vervening het afbreken van de klapbrug in de Burg. Stramanweg. Ook de brugwachterswoning die er was gebouwd, ging tegen de vlakte.

Sportvelden

De machinist van de stoombaggermolen kreeg een lovend getuigschrift van de Raad van Bestuur van NV Veenderij De Toekomst en moest elders werk zoeken. De naam van de sportvelden en de ringdijk bij de Burg. Stramanweg herinneren nog aan dit project. Het sportcomplex staat op de plek waar je vroeger boerderij De Toekomst zag. De boer had er wel 500 stuks vee lopen.

Publicatiedatum: 17/04/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.