Van hooiland tot dorp

Rond 1000-1100 komen mensen uit Limmen en Heiloo naar dit gebied om te hooien. Het gebied is zo dun bevolkt dat niemand anders van het droogvallende land gebruik maakt. Ze nemen regelmatig een schuit vol zand mee om ervoor te zorgen dat hun hooiklamp droog kan staan. Zo ontstaan er zandplateaus. Hierop verrijst de eerste bebouwing van 'de Graftdijken.'

Book 2 min

De bloeitijd

De Graftdijken bevinden zich in het gebied op het Schermereiland dat de Binnenmaden wordt genoemd. Het tijdstip van de bedijking van dit deel van het Schermereiland wordt geschat op circa 1200. Het gebied met zijn vele eilandjes wordt sindsdien beter benut en er komen meer mensen op af. West-Graftdijk ontstaat samen met Oost-Graftdijk rond 1550 als buurtschap van Graft.
Achter de huizen aan de dijk ligt het open water van het Schermeer en de Starnmeer. In de bloeitijd van het Schermereiland werkt een groot deel van de Graftdijkers in de binnenvisserij en als bemanning op de haringschepen vanuit Graft en De Rijp.

Met de terugval van de haringvisserij begint een lange periode van armoede en achteruitgang. Voor veel Graftdijkers wordt de laagbetaalde thuisarbeid in de hennepnijverheid de hoofdbron van inkomsten.

 

Oud dorpsgezicht West-Graftdijk, reproductie

Het kerkje van West-Graftdijk

Het hervormde kerkje van West-Graftdijk dateert uit 1651.
Voor een klein dorp is de bouw van een eigen kerk een kostbare onderneming.
Om het geld bij elkaar te brengen vraagt het dorpsbestuur toestemming aan de Staten van Holland om belasting te heffen op een aantal producten. Het dorpsbestuur krijgt toestemming om twaalf jaar lang belasting te innen voor bier, tarwe, rogge, slachtvee en turf.

Het kerkinterieur stamt nog grotendeels uit de zeventiende eeuw, met een geschilderd houten tongewelf en koperen kaarsenkronen. Het doophek met koperen doopboog is versierd met het wapen van Graft en een schild waarop een haringbuis is afgebeeld.
Uit notities van Gijsbert Boomkamp (rond 1740) weten we dat er ook gebrandschilderde ramen aanwezig waren: ‘Toen men 1652 schreef hebben de regenten in De Rijp ter ere Gods dit raam in deze kerk gegeven.’ Zoals de meeste kerken is overkomen, zijn de gebrandschilderde ramen in de loop der tijd verdwenen.

De kerk is niet open voor bezoekers. Stichting Het Plein organiseert regelmatig culturele activiteiten in de kerk.

Publicatiedatum: 08/11/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN