Theo Thijssen: schrijver, schoolmeester, socialist

Theo Thijssen (1879-1943) is vooral bekend als schrijver van romans als 'Kees de jongen', 'De gelukkige klas', 'Het grijze kind' en 'Het taaie ongerief'. Veel mensen weten ook dat hij heel lang onderwijzer is geweest. Maar hij was nog veel meer.

Onderwijzer

Voor vele kinderen uit Amsterdam-Oost was hij – ruim twintig jaar lang – een schoolmeester uit duizenden. Zijn ervaringen als onderwijzer verwerkte hij later in zijn romans ‘Barend Wels’, ‘Schoolland’ en ‘De gelukkige klas’. Als oprichter/redacteur van het onderwijzersblad De Nieuwe School schopte hij tal van pedagogische autoriteiten van hun voetstuk. Voor Theo Thijssen was het belangrijk om elke leerling in de klas als individu te behandelen en dus ook veel individuele aandacht te geven. Hij gaf de `gewone klasse-onderwijzers’ vertrouwen in eigen inzicht en kunde.

Theo Thijssen

Theo Thijssen

Onderwijswoordvoerder

Vanaf 1921 was hij het boegbeeld van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers, die vocht voor betere onderwijssalarissen en kleinere klassen. Dezelfde idealen bracht hij naar voren als onderwijswoordvoerder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspar­tij in de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad. Maar in zijn hart bleef hij altijd het fantasierijke jongetje uit de Amsterdamse Jordaan, dat we herkennen in de hoofdpersonen uit ‘Jongensdagen’, ‘Kees de jongen’, en ‘Het taaie ongerief’. Tegen het einde van zijn leven beschreef hij zijn jeugdherinneringen in zijn autobiografie ‘In de ochtend van het leven’.In zijn geboortehuis aan de Eerste Leliedwarsstraat in Amsterdam is sinds 1995 het Theo Thijssen Museum gevestigd.

Op de Lindengracht, hoek Brouwensgracht, staat zijn standbeeld, gemaakt door Hans Bayens (1924-2005).

In 1947 werd de Westerstraatschool in de Westerstraat omgedoopt tot Theo Thijssenschool. Toen dat pand moest worden gesloopt, verhuisde de school in 1986 naar de Anjeliersstraat.

Publicatiedatum: 05/02/2011