‘Stenen brug’ in ’s-Graveland

De ‘Stenen burg’ is een brug over de Gooische Vaart die in 1665-7 werd doorgetrokken richting Hilversum. Aan de brug zijn twee niet-originele gedenkstenen met wapen van Hilversum en vermeende stichtingsdatum 1699 aangebracht. De werkelijke stichting zal eerder geweest zijn rond 1665/1667. Toen kwam waarschijnlijk een houten brug tot stand. De boerderij (rijksmonument) schuin tegenover de brug draagt het jaartal 1673 en zal waarschijnlijk pas gesticht zijn na de verbeterde ontsluiting van het gebied waar ook de brug deel van uitmaakt. De brug lag aan een belangrijke verbindingsweg via de hogere gronden van Naarden richting Utrecht.

De verstening van de brug moet voor 1769 gebeurd zijn, aangezien op een topografische kaart uit 1769 op deze plaats “Steenen Brugg” vermeld staat. Volgens een tweede gedenksteen op de brug is de brug in 1860 gerenoveerd, uit welke tijd waarschijnlijk het gietijzeren hekwerk op hardstenen neuten dateert. Op dat moment was de leuning bovendien nog aangevuld met een houten hekwerk daar waar de stenen bruggehoofden overgingen in het talud van de ter plaatse verhoogde dijkweg.

Book 1 min

Brug bij de Beresteinseweg in ‘s-Graveland

Bron: Provincie Noord-Holland

Brug bij de Beresteinseweg in 's-GravelandBrug bij de Beresteinseweg in ‘s-Graveland

Waarde

De brug is architectuurhistorisch van betekenis als goed en vrijwel gaf voobeeld van een in aanleg zeventiende-eeuwse, houten brug (waarschijnlijk 1665/7) die in de achttiende eeuw versteend en in 1860 gerenoveerd is. Als zodanig heeft het zeldzaamheidswaarde. Ook de ouderdom en de hoofdvorm, materiaalgebruik en de detaillering dragen bij aan de architectuurhistorische betekenis.
Cultuurhistorisch is de brug van warde als oude verbindingsschakel in de historisch belangrijke verkeersweg tussen Utrecht en Naarden en als zodanig als onderdeel uit de geschiedenis van handel en verkeer.
Ruimtelijk-historisch is de brug van belang als verbindingsschakel in de oude Straatweg tussen Utrecht en Naarden na het doortrekken van de Gooische Vaart in 1665/7 en heeft tevens ruimtelijk-landschappelijke waarde aan de Vaart in samenhang met de ertegenover gelegen boerderij uit 1673.Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio’s. Provinciale monumenten zijn beschermd op basis van de provinciale monumentenverordening. De provincie Noord-Holland wil dit erfgoed behouden en de beleving hiervan door haar bewoners en bezoekers zo breed mogelijk maken. De provinciale monumentenlijst bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa’s en industrieel erfgoed.Adres: Beresteinseweg, ‘s-Graveland

Publicatiedatum: 09/03/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN