Standbeeld van Maerten Pietersz van der Meij in Alkmaar

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Alkmaar in 1573 door de Spanjaarden belegerd en na een beleg van anderhalve maand op 8 oktober ontzet. Deze belangrijke gebeurtenis wordt elk jaar herdacht. In 1861 werd de voorganger van de huidige 8 October vereeniging opgericht. Sindsdien vieren Alkmaarders 'Alkmaar Ontzet' samen. Dit beeld, waar u misschien wel eens langs bent gelopen zonder dat het u opviel, vertelt een deel van het verhaal van Alkmaar.

Book 1 min

Polsstok

Stadstimmerman Van der Meij (ook wel ‘van Amey’= Ameide) speelde een belangrijke rol tijdens het Alkmaars Beleg in 1573. Hij smokkelde brieven van het stadsbestuur door de Spaanse linies naar buiten. Volgens de overlevering had hij deze brieven verstopt in een polsstok. De berichten uit het belegerde Alkmaar leverde hij af bij gouverneur Sonoy en later bij Willem van Oranje in Delft.

Het standbeeld van Van der Meij bij nacht, 1983. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Beloning

Toen hij eind september weer in de stad probeerde te komen, raakte hij bij de Achtermeer in een sloot en vreesde te verdrinken, omdat hij niet kon zwemmen. Hij gooide toen de brieven weg die hij bij zich droeg, wat hem door sommigen erg kwalijk werd genomen.

Polsstokbriefjes. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Na het Beleg kreeg Van der Meij twintig gulden uitgekeerd ‘ter cause dat hij int beleg met missiven zoe an Sonoy als an de Staten gereyst heeft om succoers ende ontset te soecken’. Het Regionaal Archief Alkmaar bewaart een tweetal brieven uit 1573 die volgens een bijgevoegde achttiende-eeuwse tekst ‘in de pols’ geborgen zijn geweest. De beeldfiguur is voorzien van een polsstok. Het beeld is vervaardigd door Mari Andriessen in 1965.

Het standbeeld van Van der Meij, 1988. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Publicatiedatum: 07/07/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN