Standbeeld van Adriaen Anthonisz in Alkmaar

Adriaen Anthonisz (1541-1620) speelde een belangrijke rol bij de aanleg van de nieuwe fortificatie van Alkmaar waarmee vlak voor het Beleg van 1573 werd begonnen. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van het Oud-Nederlandse vestingstelsel. Adriaen Anthonisz vervaardigde ook de tekeningen op basis waarvan Cornelis Drebbel in 1597 zijn bekende kaart van Alkmaar vervaardigde.

Standbeeld van Adriaen Anthonisz, 2010.

Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Standbeeld van Adriaen Anthonisz, 2010.Standbeeld van Adriaen Anthonisz, 2010.

Vestingbouwer

Adriaen Anthonisz was geboren als zoon van een welgesteld waagmeester en zoutzieder. Zijn eigen loopbaan begon hij als landmeter. Hij was meerdere keren burgemeester van Alkmaar, een jaar schepen en tot zijn dood lid van de vroedschap. Hij vervaardigde vele kaarten en schreef verschillende werken op het gebied van de wis- en natuurkunde, tijdrekenkunde en sterrenkunde. Maar zijn grootste bekendheid verkreeg Anthonisz door zijn optreden als vestingbouwer. In 1579 kreeg hij een officiële aanstelling als fortificatiemeester van de Staten van Holland. Vervolgens werd hij in 1584 benoemd tot superintendant van de fortificatiën van Holland en Utrecht. In die hoedanigheid heeft hij voor vele steden in de Republiek vestingwerken ontworpen.

Meetkruis

De beeldfiguur heeft in zijn rechterhand een meetketting en in zijn linkerhand een stok met een meetkruis met vier vaste richtvizieren op een plankje waarmee (alleen) loodlijnen konden worden uitgezet. Het beeld is vervaardigd door John Bier in 1997.

Dit is een routepunt van de Beleg van Alkmaar-route, een wandelroute door de binnenstad van Alkmaar.

Standbeeld van Adriaen Anthonisz, 2010.

Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Standbeeld van Adriaen Anthonisz, 2010.Standbeeld van Adriaen Anthonisz, 2010.

Publicatiedatum: 07/07/2011