Ransdorp, Poppendammergouw

Ooit gehoord van het verdwenen dorpje Poppendam?

Voorafgaand aan de aanleg van een nieuw fietspad werd in 1985 onderzoek gedaan naar twee huisplaatsen. Deze behoorden tot het verdwenen dorpje Poppendam dat was ontstaan aan een veenrivier. Het ging hier om een vroege bewoningsvorm. Het bleek dat er vijf verschillende vloerniveaus boven elkaar lagen. Blijkbaar was elke keer de vloer weggezakt in het veen en werd het terrein opgehoogd en van een lemen vloer voorzien. Op deze wijze ontstond een pakket van twee meter dik, dat niet meer boven het maaiveld uitstak. Hierdoor is van een terp eigenlijk geen sprake meer. De vroegste bewoning dateert uit de tiende eeuw. In de twaalfde eeuw werd de woonplaats weer verlaten.

Poppendam.

Poppendam.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute Ontdek Archeologie in Waterland.

Publicatiedatum: 25/08/2014