Op ontdekkingstocht naar de Zandkuil

De Zandkuil is een uniek stukje Texel. Meer dan 40 soorten graafwespen en -bijen vinden in de zandwanden ideale omstandigheden voor het maken van nestholtes. Natuurmonumenten is sinds 1925 eigenaar en beheerder van dit terrein.

Nestholtes

De zandkuil ontstaat na 1742 door afgraving van het zand dat men gebruikt voor het repareren van wegen. De beschutte en op het zuiden gelegen zandwanden zijn uitgelezen plekken voor graafwespen en graafbijen om hun nestholtes in te graven. De kuil bestaat uit drie grondsoorten, vlak naast elkaar gelegen. Daardoor is het op deze plek voor tientallen soorten graafwespen en –bijen goed toeven.

QR 002 De Zandkuil

De Zandkuil op Texel is het enige insectenreservaat in Nederland. Meer dan 40 soorten graafwespen en -bijen vind je hier.

Texelse zandbij

Collectie: Natuurmonumenten Texel

Texelse zandbijTexelse zandbij

Met een rooden kop

Vlak na het verkrijgen van de status natuurreservaat in 1925, krijgen de insecten in de Zandkuil  bezoek van een bekende Nederlander. Jac. P. Thijsse, onderwijzer, veldbioloog en natuurbeschermer kwam naar Texel om deze bijzondere locatie zelf te beleven. In zijn Verkade Album Texel neemt Thijsse de lezer mee op zijn ontdekkingstocht. ‘Het kan wat heet zijn in dien zandkuil. Menigmaal ben ik er met een rooden kop uit gekropen, om boven op den berg in het frissche koeltje weer wat bij te komen. Maar dan ging ik toch gauw weer omlaag, want wat daar in dien kuil te zien valt, is beter dan een heele kast vol boeken over het leven der insecten. Het is daar een echt natuurlijk insectarium.’

Onderwijzer en veldbioloog Jac. P. Thijsse (1865 – 1945)

rechtenvrij beeld

Onderwijzer en veldbioloog Jac. P. Thijsse (1865 - 1945)Onderwijzer en veldbioloog Jac. P. Thijsse (1865 – 1945)

Houten clubgebouw

Al in 1840 is de Zandkuil een aantrekkelijke plek voor vertier en vermaak. In een houten clubgebouwtje, de Tent genoemd, serveert het personeel van het buffet een verfrissing. De gegoede burgerij vermaakt zich met paardrijden en bij slecht weer met biljarten, whist of kegelen.  In de Tent is heel wat afgepraat, waarvan in de dagboeken de weerklank is terug te vinden.

Dit verhaal maakt deel uit van de campagne Werelderfgoed.
Klik hier om terug te gaan naar het thema De Waddenzee.

Graafwesp

Collectie: Natuurmonumenten Texel

GraafwespGraafwesp

De Zandkuil op Texel (nabij Oudeschild)

Vrijwilligers zijn bezig met onderhoud.
Collectie: Natuurmonumenten.

De Zandkuil op Texel (nabij Oudeschild)De Zandkuil op Texel (nabij Oudeschild)

Publicatiedatum: 29/09/2011