Op de Hoge Berg vind je Zeven Pannekoeken

Duidelijk zichtbaar in het landschap vormt de Hoge Berg een markant aandenken aan de ijstijd. Deze tot 15 meter hoge glooiing is geen zandduin, maar een stuwwal van keileem. De glooiing strekt van Oost tot Den Hoorn. Door ingrijpen van de mens is een bijzonder cultuurlandschap ontstaan: schapenweiden omzoomd door tuinwallen, drinkkolken en de voor Texel karakteristieke schapenboeten.

Texelse schapen.

Texelse schapen.Texelse schapen.

Uitzicht

Lange tijd voerde de route van Den Burg naar Oudeschild over de Hoge Berg. Cornelis Roepel, een koopman in dienst van de Amsterdamse admiraliteit, moet er rond 1760 op toezien dat oorlogsschepen, wachtend op de Rede van Texel, voldoende bemand worden. Ook moet hij controles op mogelijke smokkel uitvoeren. Vanuit zijn woonplaats Oudeschild neemt Roepel de route naar Den Burg via de Hoge Berg. Het uitzicht is overweldigend. Hier overziet hij de machtige Texelstroom tot aan de horizon. Op de Rede krioelt het van de schepen, grote koopvaardijschepen en de kleinere lichterschepen.

De Rede van Texel.

De Rede van Texel.De Rede van Texel.

Zeven Pannekoeken

Roepel besluit tot de aankoop van een stuk grond op de Hoge Berg en maakt er zijn eigen lusthof op een plek met de naam de Zeven Pannekoeken. De plek dankt zijn naam aan een enorme kei, de ‘Engelse Steen’ genoemd. Volgens de overlevering liep deze steen onder de Noordzee door, helemaal tot in Engeland. Met zand bedekt, ontstond later een heuveltje dat men beklom langs een trapje met zeven treden. Vandaar de naam de Zeven Pannekoeken.

Doolhof

Roepel verkoopt het stukje grond in 1786. De akte van overdracht spreekt over ‘een ongemeen en met fraaye wandellaantjes, slinger en sterrebosjes beplant houtgewas of bosje, voorheen genaamd de Engelse steen, doch nu ’s Lands Welvaartszicht (genoemd) in de polder Oostergeest, belendend de Zandkuil’.
Na verkoop is hier een doolhof aangelegd bestaande uit hagen van geschoren heesters, bankjes en prieeltjes maakten de plek tot een geliefde wandelplek.
Tegenwoordig zijn de Zeven Pannekoeken nog steeds aanwezig, en ook diverse wandelpaden en bankjes. Het bosje is vrij toegankelijk.

Dit verhaal maakt deel uit van de campagne Werelderfgoed.
Klik hier om terug te gaan naar het thema De Waddenzee.

De Hoge Berg vanuit de lucht.

De Hoge Berg vanuit de lucht.De Hoge Berg vanuit de lucht.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Texel? Bekijk hier de openingstijden van Kaap Skil en plan je bezoek.

Publicatiedatum: 28/09/2011