Museum van de Gouden Eeuw

In één van de oudste gebouwen van Hoorn is sinds 1881 het Westfries Museum gevestigd. Het rijksmonument aan de Roode Steen stamt uit 1632 en deed ooit dienst als de vergaderplaats van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Een historisch gebouw met allure waar de museumcollectie tot haar recht komt.

Een grondige verbouwing van het museum met een nieuwe presentatie van de collectie is in 2011 gereedgekomen.

Directeur Ad Geerdink licht het hoe en waarom van de verbouwing toe. “De publieksvoorzieningen waren gedateerd en ook de grootste expositieruimte was qua klimaat niet echt geschikt voor het exposeren van voorwerpen uit de Gouden Eeuw. Daarom werd besloten het Westfries Museum grondig te verbouwen.” Geerdink is sinds oktober 2007 directeur van het museum. “Ik merkte al vrij snel dat het museum toe was aan een nieuwe impuls. In een heel boeiend proces, waarbij professionals binnen en buiten de museumwereld betrokken zijn geweest, hebben we het museum opnieuw uitgevonden. Het gevaar van een cultuurhistorisch museum met zo’n uitgebreide en gevarieerde collectie als het Westfries Museum is dat voor het publiek niet duidelijk is waar je nu voor staat. Een duidelijk profiel is in deze tijd van grote waarde.”

Het monumentale pand van het Westfries Museum.

Het monumentale pand van het Westfries Museum.

Museum van de Gouden Eeuw

“Wij hebben voor het profiel gekozen van een museum dat gaat over de Gouden Eeuw, en dan met name in West-Friesland. Het gebouw en de voornaamste schilderijen en voorwerpen uit de collectie komen uit de Gouden Eeuw. Bovendien was dit de tijd waarin Nederland, en vooral West-Friesland volop bloeiden. Vanuit Hoorn, Enkhuizen en Medemblik voeren VOC-schepen de hele wereld over en werd er handel gedreven. Door die bloei ontstonden vele kansen en konden talenten zich ontplooien. Het is de belangrijkste eeuw geweest voor West-Friesland en daarom is er des te meer reden om onze vaste collectie en de tentoonstellingen op deze tijd te baseren.”

Heldere verhaallijn

“Deze keuze heeft ook gevolgen voor ons collectiebeleid. We investeren vrijwel uitsluitend in aankoop van voorwerpen uit de Gouden Eeuw. Binnen de bestaande collectie kijken we wat er niet in past en wat we wellicht afstoten. Dit is sinds kort goed bespreekbaar in de museumwereld. Ook in de vaste presentatie probeer ik de collectie uit de Gouden Eeuw naar voren te halen en de topstukken beter uit te lichten. De bedoeling is een presentatie met een heldere verhaallijn. De vaste collectie wordt afgewisseld met aantrekkelijke exposities, waarin we op een creatieve manier een verbinding leggen tussen de Gouden Eeuw en het heden. Daarvoor gebruiken we moderne presentatietechnieken om het verhaal goed te kunnen vertellen en aantrekkelijk te maken.”

Tekening museumcafé.

Tekening museumcafé.

Smakelijk Eten

Kort voordat het Westfries Museum vanwege de verbouwing ging sluiten was de expositie Smakelijk Eten in het museum te zien. Hierin werd al flink gebruik gemaakt van de moderne technieken waarmee je een verhaal kunt vertellen. “Middenin de grote zaal hadden we een restaurant gemaakt met tafels waaraan de bezoekers konden plaats nemen. Op de plek van je bord lag een computertablet op tafel. Door deze te bedienen kon je kiezen uit een menu van verhalen over vroegere eetgewoontes in West-Friesland. Een perfect voorbeeld van de richting die ik met het museum op wil.”

De Beleveniswinkel

Om tijdens de sluiting wat te kunnen ondernemen had Ad Geerdink onder meer De Beleveniswinkel Junius bedacht. De Beleveniswinkel was gevestigd in een winkelpand aan de Nieuwstraat in Hoorn. “Het zag er uit als een winkel, maar ongemerkt leerde je ontzettend veel als je erdoor heen liep.” Het Westfries Museum heropende zijn deuren op 9 september 2011.

Auteur: Laura Gremmee / Plug Out

Publicatiedatum: 02/05/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.