Kadetjesland Twisk

Ten zuiden van Twisk ligt een stuk zogenaamd kadetjesland, een bijzondere landschapsvorm die maar op enkele plaatsen nog bestaat. Het oppervlak van het land doet aan broden of kadetten denken, vandaar de naam.

Book 1 min

Kadetjesland

Oorspronkelijk bestond het land uit kreken met een zandafzetting op de boden en klei langs de oevers. De geulen stonden in verbinding met zee en het zand werd door de getijdewerking afgezet. Nadat de geulen werden afgesloten van zee door de vorming van een strandwal werd het water zoet. Al voor het begin van de jaartelling begon de groei van een veenpakket over het land. Dit pakket was op sommige plaatsen metersdik.

Door het graven van sloten kon het veengebied worden ontwaterd, maar daardoor ging het ook inklinken en oxideren. Eeuwenlang zijn de sloten uitgebaggerd tot de oorspronkelijke veenlaag is verdwenen en de zanderige bulten door het oppervlak heen kwamen. Zo ontstond een landschap met bulten in de vorm van broden of kadetten, een verschijnsel dat officieel inversieruggenlandschap wordt genoemd.

Door het uitbaggeren van de sloten werd het hoogteverschil steeds groter. Op sommige plaatsen loopt het wel op tot anderhalve meter. In de twintigste eeuw is veel van het oorspronkelijke kadettenlandschap gevlakt omdat het makkelijker is te bewerken. Een paar stukjes kadettenland zijn gespaard gebleven en worden nu zorgvuldig beheerd.

Kadetjesland.

 

Publicatiedatum: 23/09/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN