Huis ‘Meerzicht’ in Bloemendaal

Het huis is oorspronkelijk een hofstede uit omstreeks 1600, waaraan door architect Zocher in 1848 aan de oostzijde een deel is toegevoegd toen het pand tot woonhuis werd verbouwd voor de geneesheer-directeur van het door Zocher gebouwde psychiatrisch ziekenhuis Meer en Berg.   Kenmerken Van het voorste gedeelte van de hofstede is een belangrijk deel van de hoofdvorm en detaillering aan de noordzijde bewaard gebleven. Van het andere bouwgedeelte dat hier loodrecht op stond resteert alleen de fundering met kelder. De korte gevel aan de westzijde is grotendeels negentiende-eeuws in detaillering, de zijgevels zijn in 1956 vernieuwd. Van de achteraanbouw valt alleen de hoofdvorm met fundering en kelder onder de bescherming, evenals de detaillering van de westgevel die mogelijk uit dezelfde tijd stamt als de aanbouw van Zocher. De voorgevel verkeert nog grotendeels in oorspronkelijke staat en komt in detaillering overeen met het hoofdgebouw, gelet onder meer op de symmetrische, classicistische vormgeving met toepassing van pilasters, kroonlijsten en brede deur- en vensteromlijstingen.

 

Huis 'Meerzicht' in Bloemendaal

Huis ‘Meerzicht’ in Bloemendaal

Waarde

Huis ‘Meerzicht’ is van architectuurhistorische waarde vanwege de oudheidkundige waarde van de twee achterste bouwvolumes. Een belangrijk deel van de hoofdvorm en detaillering dateert uit de zeventiende eeuw. Het is één van de laatste restanten van de voormalige buitenplaats Cloeckendaal/Meer en Berg, waarvan deze twee delen het hoofdhuis vormden.

Ook de aanbouw aan de oostzijde werkt mee in de waardering. Het is ontworpen door J.D. Zocher in 1948 en kan als representatief voorbeeld beschouwd worden van het voornamelijk in classicistische bouwstijl ontworpen werk van de architect.

De bewaard gebleven functionele en stilistische samenhang van het pand met het Provinciale Ziekenhuis waarvoor dit pand ook werd gebouwd, werkt ook door in de waardering. Het is beeldbepalend gesitueerd in een landschappelijk aangelegd park uit het eind van de achttiende eeuw. Ten slotte werkt ook de gaafheid van de hoofdvorm, de detaillering en het toegepaste materiaal mee in de architectuurhistorische betekenis van het pand.

Het huis is ook van cultuurhistorische betekenis omdat het enerzijds een element is uit de geschiedenis van landgoederen en anderzijds een vroeg voorbeeld is uit de geschiedenis van de door de overheid georganiseerde verzorging van psychiatrische patiënten in Noord-Holland.

Adres: Brederodelaan 12, Bloemendaal

Publicatiedatum: 05/03/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.