Hobrede: de blondes van boer Wennekers

In de groene weiden rondom Hobrede vallen de blonde, van oorsprong Franse koeien van boer Wennekers op tussen het Hollands zwartbont. Frank en Els Wennekers hebben een aantal jaren geleden hun bedrijf omgeschakeld naar een biologische vleesveehouderij in Laag Holland. Als boerende brandweerman in Amsterdam begon boer Wennekers in de Beemster. Vandaar verhuisde de familie eind jaren 80 naar een oude stolpboerderij in Hobrede waarin de koeien nog op stal stonden. Inmiddels heeft de boerderij een moderne hellingstal met plek voor 50 vleeskoeien. Naast het biologisch boeren doen de Wennekers ook aan agrarisch landschapsbeheer. Boer en boerin besteden veel tijd en aandacht aan het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. En met succes, het land van boer Wennekers is populair onder de kieviten, scholeksters, grutto’s en visdiefjes.

Book 3 min

Kalfjes blijven bij de moeder

Het kenmerkende verschil tussen de (biologische) extensieve vleesveehouderij en de normale melkveehouderij is dat de kalveren met de moederkoe in de wei lopen. De runderen van Wennekers zijn ‘zoogkoeien’, de koe voedt het kalfje met haar eigen melk. Dit in tegenstelling tot de ‘vetweiderij’ waar kalveren en koeien worden gescheiden en veelal in stallen worden vetgemest voor de vleesproductie. Nadat een koe twee of drie kalfjes heeft gezoogd wordt het dier ‘drooggezet’, de koe krijgt geen kalveren meer en stopt met het geven van melk. Dit stimuleert de aanzet van goed vlees bij vier tot vijf jaar oude koeien. Na deze periode zijn de koeien volgroeid en gaan ze naar de biologische slachterij. Zodoende wordt het vlees van biologische vleesveehouders gescheiden van dat van reguliere veehouders.

Blondes d’ Aquitaine. De koeien van biologische boerderij Wennekers. Beeld: J. Dullaart.

Blonde d’Aquitaine

De keuze voor het koeienras Blonde d’Aquitaine heeft te maken met de omstandigheden van het veenweidegebied en de biologische bedrijfsvoering van de boerderij. Blondes zijn een sober ras en kunnen prima leven op het kruidenrijke gras van de Zeevangse polder. De runderen worden ‘s winters bijgevoerd met biologisch krachtvoer en hooi van het eigen land voor een evenwichtig en mineraalrijk dieet om goed en smakelijk vlees aan te zetten. De runderen worden op natuurlijke wijze gedekt door een stier die te midden van de andere koeien leeft. Om inteelt te voorkomen en om het ras zo zuiver mogelijk te houden worden de stieren om de twee jaar vervangen. Omdat één à twee stieren voldoende zijn voor de gehele kudde worden de stierkalveren zoveel mogelijk verkocht voor de runderfokkerij.

Vogelnesten worden gemarkeerd en van bescherming voorzien. Een kievitsnest op het land van boer Wennekers. Beeld: J. Dullaart.

Vogeltjes voeren

Boer Wennekers is niet alleen heel bewust met zijn koeien bezig, maar ook met de weidevogels in het gebied. Bepaalde stukken land maait hij pas na 15 juni of laat hij niet beweiden door zijn vee om nesten en jonge vogels (pullen) met rust te laten. En als er bij het maaien toch een nest gespot wordt, rijdt de boer er met een wijde boog omheen. Ook wordt er een stuk weiland in het vroege voorjaar onder water gezet. Deze plas-dras is een ideaal foerageergebied voor weidevogels. Tijdens het broedseizoen zijn op de omringende weilanden wel twintig nesten geteld. Een enorme vooruitgang vergeleken met de jaren 80 toen er nauwelijks weidevogels op het intensief beweide land voorkwamen. De mest die boer Wennekers uitrijdt over het land is ruige, half verteerde mest uit de koeienstal, vermengd met stro waarop de koeien liggen. Dit zorgt voor een rijkdom aan wormpjes en insecten waar de weidevogels verzot op zijn. Het leidt tot een rijk bodemleven met grotere insecten voor de pullen. Met gevoel voor humor zegt Wennekers dan ook dat het land bemesten in het voorjaar eigenlijk het voeren van de vogeltjes is!

Boerderij Wennekers. De biologische boerderij Wennekers in Hobrede. Beeld: J. Dullaart.

Bedrijfsvoering aan de natuur aangepast

Op een biologische boerderij is het tempo van de natuur maatgevend. Dieren en gewassen krijgen langer de tijd om te groeien. Er wordt rekening gehouden met de aard en natuurlijke levensomstandigheden van de dieren. Biologische boeren maken geen gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, gentech en preventieve antibiotica. Kleinschaligheid is het sleutelwoord: de boer kent zijn dieren als geen ander en hun welzijn resulteert ook in betere producten. Maar het feit dat veel biologische boeren aan nevenactiviteiten doen om het hoofd boven water te houden geeft aan dat een ruime, ondernemende blik op het boerenbedrijf minstens zo belangrijk is. Gelukkig biedt het landschap van Laag Holland voldoende mogelijkheden om beide samen te laten gaan.

De Wennekers verkopen daarom liever zelf het vlees van hun eigen koeien. Naast de verkoop van vleespakketten kan men er ook vergaderen of een leuk dagprogramma op de boerderij beleven. Voor meer informatie zie de website van de boerderij.

Publicatiedatum: 04/07/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN