Het Wapen van Huizen

Het dorp Huizen staat bekend als vissersdorp. Toch staat er op het wapen van Huizen geen enkele visser, visnet, boot of iets wat maar naar de visserij verwijst. Hoe dit komt? Huizen is van oorsprong een boerendorp. De afbeelding van het Huizer Melkmeisje verwijst dan ook naar deze vroegste periode van het dorp Huizen.

Het eerste wapen van Huizen.

Inmiddels heeft Huizen een eigentijds wapen van het Huizer Melkmeisje. Beeld: Huizer Museum.

Het eerste wapen van Huizen.Het eerste wapen van Huizen.

Het dorpszegel

In 1815 vroeg koning Willem I aan de toenmalige burgemeester van Huizen hoe het wapen van Huizen er uitzag. Hierop moest de burgemeester antwoorden dat Huizen geen eigen wapen had. Wel was er een dorpszegel met daarop een afbeelding van een melkmeisje.

Het wapen van Huizen boven de ingang van het café.

Beeld: Peter Peeters.

Het wapen van Huizen boven de ingang van het café.Het wapen van Huizen boven de ingang van het café.

Het wapen

In 1816 kwam het idee op om het dorpszegel als wapen te gaan voeren. Toestemming hiervoor kregen de Huizers op 26 juni 1816 van de Hooge Raad van Adel. Het wapen werd daarbij omschreven als: “zijnde van keel, waarop een melkvrouw van goud”. In de wapenkunde of heraldiek wordt de kleur rood aangeduid door het woord keel. De kleuren van het wapen bestaan dus uit rood en goud. Met de afbeelding van een melkmeisje heeft Huizen een uniek wapen. Het is de eerste afbeelding met een werkende vrouw.

Het café aan het Prins Bernhardplein in Huizen.

Beeld: Huizer Museum.

Het café aan het Prins Bernhardplein in Huizen.Het café aan het Prins Bernhardplein in Huizen.

Het café

Sinds 1913 staat er een café aan de Naarderstraat 2 te Huizen. Toen Izaak Kos in 1990 het café overnam was er in Huizen een discussie gaande over een mogelijk nieuw wapen van Huizen.
Om de herinnering aan het ‘oude’ wapen te behouden, noemde Kos zijn café ‘Het Wapen van Huizen’. In 1994 is het café omgedoopt tot Oranjecafé. Het maakte Huizen wereldberoemd tijdens het wereldkampioenschap voetballen in 1994 en trok cameraploegen van heinde en verre. Het café was zelfs op CNN en op de Japanse televisie. Het logo van het café en de beeltenis van het wapen boven de deur van het café verwijzen echter ook nu nog naar het echte wapen van Huizen.

Het Zuivelhuis tegenover Café Zwart, ca. 1950.

Beeld: Huizer Museum Het Schoutenhuis.

Het Zuivelhuis tegenover Café Zwart, ca. 1950.Het Zuivelhuis tegenover Café Zwart, ca. 1950.

De waterput

Voor het café, op het terras, staat nog een ouderwetse waterput. Vroeger was er geen waterleiding, maar haalden de Huizers hun water uit de put of pomp. Het was een vergelijkbare waterput waarin de gierige boer uit het verhaal van het Huizer Melkmeisje zijn overgebleven melk weggooide. En waar hij uiteindelijk zelf in belandde.

Auteur: Kirsten Kouwenhoven.

De waterput op het terras van café Het Wapen van Huizen.

De waterput speelt een belangrijke rol in het volksverhaal over het Huizer Melkmeisje. Beeld: Peter Peeters.

De waterput op het terras van café Het Wapen van Huizen.De waterput op het terras van café Het Wapen van Huizen.

Bronnen

`Tussen Vecht en Eem´, 13e jaargang, nummer 2, mei 1995.
Gemeente Huizen,
http://www.huizen.nl/Over_Huizen/Huizen_algemeen/Gemeentewapen
Café Het Wapen van Huizen, http://hetwapenvanhuizen.nl/

Publicatiedatum: 04/02/2012