Het Huis met de Kogel in Alkmaar

Het huis aan de Appelsteeg heeft zijn naam te danken aan de kanonskogel die linksboven in de houten voorgevel is te vinden. Volgens de overlevering is deze kogel in 1573 afgeschoten door de Spaanse troepen tijdens het Beleg van Alkmaar. In het huis zou toen de bekende hageprediker en mandenmaker Jan Arendsz hebben gewoond, een van de voormannen van de reformatie in Holland. De kogel is later in de voorgevel geplaatst.

Book 0 min

In een van de bewaard gebleven stadsrekeningen van Alkmaar is inderdaad sprake van het herstel van ‘een gatt’ in zijn huis na een inslag van een Spaanse kanonskogel. Het huidige Huis met de Kogel dateert waarschijnlijk uit de zestiende eeuw. Het huis is nog overwegend van hout gebouwd, alleen een van de zijgevels is in steen uitgevoerd. In 2010 is het pand grondig gerestaureerd.

Houten voorgevel van het Huis met de Kogel, 1948. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Publicatiedatum: 07/07/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN