Herengracht 203

Dit grachtenhuis is bijzonder goed bewaard gebleven en maakt nog deel uit van de oorspronkelijke bebouwing van dit deel van de stad. Het huis heeft een gevel in de Amsterdamse renaissancestijl, de ‘stadsstijl’ van de vroege 17de eeuw. De bakstenen trapgevel wordt gekenmerkt door ontlastingsbogen met natuurstenen sluit- en middenstenen, doorlopende banden, grote trappen met klauwstukken en een gebroken topfronton. Ook heeft de gevel dubbele pilasters, een typisch kenmerk van gevels ontworpen door Hendrick de Keyser.

Book 1 min

Koopmanshuis

Het huis is in ±1618 gebouwd voor de wijnkoper Wolfert Webber. De naam ‘Koopmanshuis’ is merkwaardig. Bijna alle grachtenhuizen zijn koopmanshuizen, waarmee een combinatie van woon- en pakhuis (pakzolders) bedoeld wordt. Bij dit huis is echter duidelijker dan bij andere grachtenhuizen te zien dat de middenramen op de bovenverdiepingen oorspronkelijk pakhuisluiken hadden. Op de pakzolders werden de koopmansgoederen opgeslagen. Het souterrain was vanwege het hoge grondwaterniveau minder geschikt voor opslag. Het huis is in 1920 gerestaureerd, waarbij het topje van de trapgevel is gereconstrueerd aan de hand van de tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips. In 2001 is het pand opnieuw gerestaureerd.

Herengracht 203 vóór restauratie. Foto: Bureau Monumenten & Archeologie.

Bouwgegevens

Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1618±

Monumentstatus: Rijksmonument

Gevel Herengracht 203. Foto: W. Schoonenberg / Digitaal Grachtenhuis.

Publicatiedatum: 10/02/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN