Fort Dirks Admiraal in Den Helder

Nadat Napoleon Bonaparte in 1810 Nederland heeft ingelijfd bij het Franse Keizerrijk, brengt hij in het najaar van 1811 een inspectiebezoek aan Den Helder. Hij verklaart dat Den Helder vanwege de strategische ligging van de Helderse haven het “Gibraltar van het Noorden” moet worden. Om deze droom te verwezelijken, heeft Den Helder op dat moment echter te weinig verdedigingswerken.

Book 1 min

De bouw begint

Napoleon geeft opdracht om naar de plannen van waterstaatsingenieur Jan Blanken de verdediging van Den Helder te verbeteren. Onder leiding van admiraal C.H. Verhuell beginnen duizenden Nederlandse arbeiders en Spaanse krijgsgevangenen met de bouw van de stelling.

l’Ecluse (sluizen)

Dit Fort, nu Fort Dirks Admiraal genoemd, wordt door de Fransen l’Ecluse gedoopt. Het fort waar men in 1812 aan begint te bouwen, zal in de 140 jaar nog vaak worden verbouwd. Zo wordt tussen 1880 en 1890 een dubbele caponnière toegevoegd, een voor het fort gelegen overdekte ruimte waar vanuit men de vijand kan beschieten. Deze ruimte is vanuit het fort te bereiken via een overdekte gang.

Daarnaast wordt er een bomvrije kazerne gebouwd die onderdak biedt aan officieren en manschappen. De kazerne heeft ook ruimte voor magazijnen en stallingen voor vier kanonnen. Tussen 1940 en 1945 wordt het fort door de Duitsers omgevormd tot een zware luchtdoelbatterij

Fort krijgt geuzennaam

Na het vertrek van de Fransen in 1813 wordt het fort vernoemd naar de geuzenleider Cornelis Dirkszoon. Deze Monnickendamse burgemeester verslaat in zijn functie van luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland de Spanjaarden tijdens de Slag op de Zuiderzee (1573). De Spanjaarden vechten onder leiding van de uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige graaf van Bossu. Cornelis Dirkzoon heeft als bijnaam ‘poppedamme’ wat verwijst naar het gebied waar Monnickendam in ligt. De nazaten van Cornelis Dirkszoon zijn de naam Admiraal gaan gebruiken

Meer informatie

http://www.waddenwandelen.nl
http://www.landschapnoordholland.nl

Stelling Den Helder


http://www.fortendenhelder.nl/Forten/fortdirksadmiraal.htm

Publicatiedatum: 17/06/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN