Een skeletvondst op de Geste in Den Oever

In 1937 werd begonnen met de bouw van vier betonnen genieloodsen aan de Gesterweg in Den Oever op Wieringen. Deze loodsen waren bedoeld voor de opslag van munitie en andere noodzakelijke materialen voor de Stelling van Den Oever. Deze stelling bestond uit betonnen bunkers op de sluiseilanden bij Den Oever. De stelling beschermde de sluizen en verhinderde de doorgang naar de Kop van Noord-Holland. Bij de voorbereidende werkzaamheden werden skeletten en een zwaard gevonden.

Book 1 min

Schedelvoetbal

Voor de aanleg van kelders onder twee van de loodsen werd een dieper gat gegraven. Bij deze graafwerkzaamheden stuitte men op botten, schedels en een verroest zwaard. Aan de vondst werd geen ruchtbaarheid gegeven. Alles werd in een rieten mand opgeborgen in de directiekeet. Toen jongens de keet openbraken en met de schedels gingen voetballen besloot men tot een herbegraving in de buurt van de loodsen.

Boerderij aan de Gesterweg in Den Oever. Foto: RCE.

Friezen, Saksen, Vikingen, watergeuzen?

Over de herkomst van de skeletten kon men slechts gissen. Een ooggetuige van de vondst verzekerde dat het misschien wel om negen menselijke skeletten ging. Waren het slachtoffers van een strijd tussen Friezen en Saksen rond 800? Of waren het misschien Vikingen? Ook is het mogelijk dat het om de watergeuzen ging van Willem Bloys van Treslong die zich hier in de winter van 1571/72 flink hebben misdragen. Zij werden door de Wieringers gestraft.

Publicatiedatum: 10/07/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN