Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Een fraai gasthuis in Hoorn

In 1347 kregen de inwoners van Hoorn toestemming van graaf Willem V voor het stichten van een gasthuis. Waar dit eerste gasthuis heeft gestaan is onduidelijk. Het huidige gebouw heeft tot 1841 dienst gedaan als gasthuis. Van 1860 tot 1902 was het in gebruik bij het garnizoen; de begane grond als magazijn voor kledingstukken en de eerste verdieping als wapenzaal. Na 1922 deed het Sint-Jansgasthuis een aantal jaren dienst als boterhal en onder die naam staat het gebouw eveneens bekend. Sinds 1982 houdt de Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken er haar tentoonstellingen.

De rijke voorgevel van het Sint-Jansgasthuis is gemetseld van geslepen baksteen en verfraaid met natuurstenen onderdelen. Zo zijn er een beeldnis met Johannes de Doper, een jaartalsteen in de vorm van een cartouche met daarop vogels en putti, twee portretmedaillons en, op de geveltrappen, opmerkelijke natuurstenen klauwstukken met in beslagrolwerk gevatte mansfiguren. De gevel wordt horizontaal geleed door friezen van siermetselwerk tussen profiellijsten en laat een grote variatie aan venstervormen zien. Boven de begane grond worden alle vensters evenals de geveltop en de beeldnis bekroond door een driehoekig fronton.

Sint-Jansgasthuis, Kerkplein 39.

De inwendige constructie van het Sint-Jansgasthuis is waardevol, onder meer vanwege de oorspronkelijke kapconstructie en vloeren, en de eveneens originele natuurstenen consoles in de voormalige gasthuiszaal. Ze zijn gebeeldhouwd met verschillende koppen en nog voorzien van de originele kleuren, wat uiterst zeldzaam is.

Detail voorgevel met jaartalsteen en nis met beeld van Sint Jan.

Publicatiedatum: 10/04/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.