Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De groene scheggen van Amsterdam

De Amsterdamse stedenbouw geniet veel bekendheid en faam, zowel in binnen- als buitenland. Door het combineren van intensieve stedelijke bebouwing met veel groene gedeelten is de stad aantrekkelijk en leefbaar geworden. Amsterdam is een ‘groene’ stad.

De groenkaart van Amsterdam.

Beeld: Gemeente Amsterdam.

De groenkaart van Amsterdam.De groenkaart van Amsterdam.

Het Algemeen Uitbreidingsplan en de scheggen

Er is naast een rijke traditie en kundigheid in de vormgeving en aanleg van beplantingen en parken in Amsterdam ook altijd veel aandacht geweest voor de ruimtelijke inpassing van de stad in het landschap. In het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) 1934 is hier de planologische basis voor gelegd. Zo is de noordelijke uitbreiding van de stad duidelijk begrensd door Waterland en zijn de geplande stadsuitbreidingen in westelijke-, zuidelijke- en zuidoostelijke richting gescheiden door ‘groene’ scheggen zoals de Diemerscheg, Amstelscheg, Amsterdamse Bos en Brettenscheg. Scheggen die het groene landschap tot diep in de stad brengen.

Andere invulling

Tot voor kort was planning, ontwerp en beheer van het ‘stedelijk groen’ vooral gericht op sport en recreatie en op de aankleding en vormgeving van de bebouwde omgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Sinds kort wordt ook de natuur als belangrijke stedelijke kwaliteit van Amsterdam gezien. Het vormt een belangrijk onderdeel van het palet van recreatieve mogelijkheden. Veel recreanten zoeken graag landschappen met natuurkwaliteit op, zoals het Amsterdamse Bos, Waterland en Amstelland. Voor echte natuurliefhebbers – er zijn specialisten in alle soortengroepen in Amsterdam – vormen natuurterreinen kleine paradijzen van ontspanning, avontuur en fascinatie.

Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, kaart 1935.

Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, kaart 1935.Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, kaart 1935.

Natuurwaarden

De natuurwaarden van zulke gebieden zeggen ook iets over de landschappelijke verscheidenheid van het groen en daarmee over de recreatieve belevingswaarde ervan. Een gevarieerd landschap biedt immers aan meer planten en dieren een plek dan gazon. Schattingen zeggen dat er circa 10.000 verschillende soorten wilde planten en dieren in de regio Amsterdam voorkomen. Wonen in de buurt van natuur is daarom ook zeer gewild. Locaties die nabijheid van natuur combineren met een goede verbinding met de binnenstad zijn zeer in trek. Kortom, de natuurwaarden van Amsterdam zijn een graadmeter voor de schoonheid, het recreatieve aanbod en de woonkwaliteit van Amsterdam.

De rugstreeppad.

Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

De rugstreeppad.De rugstreeppad.

De Brettenscheg

Amsterdammers hoeven gelukkig niet ver te zoeken om natuur te beleven. In de stadsrand en het ommeland liggen allerlei ruigtegebieden en cultuurlandschappen die bijzondere planten en dieren herbergen. Ook parken, begraafplaatsen, sport- en volkstuinparken en het kleinere groen in de vorm van tuinen en plantsoenen bieden volop ruimte aan stedelijk planten- en dierenleven. In het AUP was de oorspronkelijke bestemming voor de Brettenscheg: recreatie in de vorm van volkstuinparken, sportparken en parkstroken onderbroken door kantoor- en bedrijventerreinen rond Station Sloterdijk. Tegenwoordig zijn er ook natuurgebieden zoals De Kluut (2003) en de Lange Bretten (2008). In de Lange Bretten voorkomen Schotse Hooglanders en Hollandse Landgeiten dat het gebied geheel met bos dichtgroeit.

Kaart van de Brettenzone.

Beeld: Google Maps.

Kaart van de Brettenzone.Kaart van de Brettenzone.

Publicatiedatum: 27/06/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.