De Bomendiek op Texel

De Bomendiek, die oorspronkelijk Waaldam heette, is waarschijnlijk rond 1362 aangelegd. De Waaldam sloot de Lage Waal af, een geul die diep in het zuidoostelijk deel van het eiland doordrong. In het verlengde van de Waaldam lagen de Burgerdijk, de Oude Dijk en de Rozendijk. Deze hielden het zeewater tegen dat bij stormvloeden vanuit het noorden opdrong. Vanaf 1436 werden pogingen ondernomen om de kwelder ten noorden van de Waaldam in te polderen. Diverse pogingen tot bedijking mislukten: de dijken werden telkens tijdens stormvloeden weggeslagen. Pas vanaf 1612 werd de bedijking definitief en ontstond de polder Walenburg. Bij de drooglegging van de polder is de Waaldam opgehoogd. De polder grensde in het noorden aan een kweldergebied dat regelmatig onder water liep en zodoende de dijken bedreigde. De drooglegging van de Eierlandse Polder (1835) en de Polder Het Noorden (1876) maakten hieraan een eind.

Book 0 min

De Bomendiek.

De Bomendiek.De Bomendiek.

Publicatiedatum: 22/06/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN