Ankeveen: Vinkenbuurtje

In het midden van de vorige eeuw woonden ze er nog zo'n beetje allemaal. De klompenmaker, de veeboer, de polderwerker, de timmerman, de groenteboer enz. Kinderrijk was het buurtje eveneens. De meeste gezinnen telden 5 tot 8 kinderen. Middenin woonde Willem van de Velden. Nadat hij op het dak van zijn huis een windwijzer in de vorm van een rietvink had geplaatst kreeg het buurtje spontaan de naam 'Vinkenbuurtje'. Sloop, renovatie en vooral nieuwbouw veranderde het beeld gedurende de afgelopen driekwart eeuw tot een 'minibuurtschap' met als achtergrond de schoonheid van het Hollands Ankeveense polderland.

Book 1 min

Verdwenen boerenhoeves

Oorspronkelijk beperkte het ‘Vinkenbuurtje’ zich tot de woningen met de huisnummers 57 t/m 67 waarvan de oudste woningen dateerden van ver in de 18de eeuw. Enkele bodemvondsten waaronder resten van vaatwerk en pijpenkoppen wezen duidelijk in die richting.

Opmerkelijk is dat de ‘Caert van den Hollands Ankeveense polder, door Rijer Boelhouwer gezwoore Landmeter tot Hilversum’ uit het jaar 1700 op de plaats van het tegenwoordige ‘Vinkenbuurtje’ een grote boerenhofstede laat zien. Het is het oude verhaal van de geschiedenis van het Hollands End wat hier duidelijk haar sporen heeft nagelaten. Toen door het verlagen van de grondwaterstand er steeds meer veen uit de Hollands Ankeveense polder kon worden weggebaggerd, verdwenen gelijktijdig, met het weinige land dat er nog was, ook de meeste boerenhoeven aan de westzijde van het Hollands End. Slechts enkele vissers, klompenmakers en polderwerkers vonden aan de rand van de veenplas die toen overbleef, nog een karig bestaan.

onh_image_2209

Historische uitstraling

De oude 17de-eeuwse boerderij tegenover het ‘Vinkenbuurtje’ (HE 12) heeft de woelige geschiedenis van rijkdom, vervening en armoede op het Hollands End overleefd. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de boerderij zijn echter de sporen van de turfwinning nog duidelijk zichtbaar zijn. Hoewel de ouderdom van de boerderij niet nauwkeurig bekend is laat de eerder genoemde kaart uit 1700, ons duidelijk de boerderij zien. Tot in de eerste decennia van de vorige eeuw heeft het uiterlijk van de boerderij weinig veranderingen ondergaan. Toen zij tenslotte na zo’n kleine 300 jaar haar functie als boerderij had verloren volgde in 1979 een totale renovatie waarbij het gehele pand als woonhuis geschikt werd gemaakt. Het karakter van de oude boerderij bleef echter bewaard en ademt nog steeds de sfeer uit al die voorbije jaren.

Publicatiedatum: 24/05/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN