Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Amsterdam Teleport Sloterdijk

Teleport is in de jaren tachtig ontwikkeld als hét kantoren- en bedrijvencentrum voor de toen opkomende telecommunicatiesector. Het gebied rondom station Sloterdijk is inmiddels grotendeels tot ontwikkeling gekomen als kantorenlocatie, goed ontsloten door het station en de A10 en ligt bovendien dicht bij het Westerpark en de binnenstad.

Om het gebied aantrekkelijker te maken wordt dit gebied langzamerhand getransformeerd naar een meer divers en groener gebied. De oude dijk is in dit gebied onder het ophoogzand verdwenen, maar er zijn kansen om de dijk in de omgeving opnieuw zichtbaar te maken.

Teleport Sloterdijk.

Teleport Sloterdijk. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

Ontstaan van het dorp Sloterdijk

Teleport bevindt zich op het voormalige grensgebied tussen water – het IJ – en het vaste land. Al in de dertiende eeuw werd op deze plek een dijk opgeworpen, de Haarlemmer- en Spaarndammerdijk. Deze dijk vormde tot de aanleg van de Haarlemmervaart in de zeventiende eeuw de belangrijkste route tussen Amsterdam en Haarlem. Direct ten zuiden van de destijds aanwezige baai kwam vanaf de twaalfde eeuw het dorp Sloterdijk tot ontwikkeling. In 1876 werd het Noordzeekanaal feestelijk geopend. De realisatie van het Noordzeekanaal ging gepaard met het inpolderen van het IJ waardoor de IJpolder ontstond. Sloterdijk lag vanaf dat moment niet meer aan het water, maar in de nieuwe polder. Tot aan de twintigste eeuw werd het gebied ten westen van het dorp vooral agrarisch gebruikt.

 

Luchtfoto van Teleport.

Luchtfoto van Teleport. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

De dijk onder het zand

In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd onder aanvoering van de toenmalige wethouder van Economische en Havenzaken Joop den Uyl (PvdA), in de IJpolder het Westelijke Havengebied (Westpoort) aangelegd. Een deel van het oude dorp Sloterdijk bleef ternauwernood gespaard. Het oorspronkelijke landschap, inclusief de Spaarndammerdijk, verdween echter onder het ophoogzand, wat in de volksmond ‘het zand van Joop’ werd genoemd.

Vervoersknooppunt

In 1983 werd het nieuwe station Sloterdijk aangelegd ten westen van de ringweg. In 1986 kreeg Sloterdijk een station in drie niveaus toen ook de nieuwe Schiphollijn werd geopend. In 1997 kwam de metroringlijn naar Sloterdijk. In navolging van andere grote steden in de wereld werd rond dit knooppunt van sporen een zogenaamde Teleport ontwikkeld: een goed ontsloten locatie speciaal voor Telematica-bedrijven. De opmars van het internet heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk niet veel echte Telematicabedrijven in dit gebied zijn neergestreken. In Teleport vinden we bijvoorbeeld wel veel grote overheidsinstanties zoals het UWV en de Belastingdienst.

Groener en leuker

De gemeente Amsterdam zet zich blijvend in om Teleport meer divers en groener te maken. Bezoeker van het gebied geven aan meer behoefte te hebben aan een groter aanbod aan voorzieningen zoals winkels en horeca. Nu het busstation is verplaatst naar het Carrascoplein is er letterlijk ruimte ontstaan om hier een voorzieningencentrum te maken. In combinatie met de voorgenomen vernieuwing van het treinstation betekent dit een enorme kwaliteitsimpuls voor het gebied. Ook wordt er gestudeerd op (studenten-)woningen in het gebied. Groen krijgt een belangrijkere rol in Teleport. Bij alle nieuwe gebouwen en ook bij het ontwerpen van de openbare ruimte wordt telkens gekeken hoe beplanting, zoals bomen, het karakter van het gebied positief kan versterken.

 

Teleport.

Teleport. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

De Vrije Velden

Rond het station is er nog altijd ongeveer 60.000 m2 aan terreinen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor allerlei onverwachte, leuke tijdelijke functies en evenementen. Als eerste stap in deze aanpak wordt langs het spoor, naast het KPN regiokantoor, door de gemeente Amsterdam een trapveldje en parkje  ingericht. Ook wordt er op die locatie een zitplek gemaakt met een lange houten bank die door leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege is ontworpen. Ook zijn er diverse terreinen, in afwachting van gebruik, ingezaaid met een bloemenmengsel.

Luchtfoto van Teleport.

Luchtfoto van Teleport. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

Publicatiedatum: 28/06/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.