Buurthuis van Marken: het kan raar lopen in het leven

Een van de grootste gebouwen op Marken is het Buurthuis aan de Buurterstraat. Het van rode bakstenen opgetrokken pand uit 1931 valt op door zijn grote ramen. Dat heeft te maken met de oorspronkelijke functie als behandelcentrum voor TBC-patiënten. In de lighal kuurden zij om van de ziekte te genezen. Het Buurthuis speelt nog steeds een belangrijke rol in de gezondheidszorg op het voormalige eiland.

Book 3 min

Oudste gezondheidscentrum van Nederland

Het Buurthuis is centraal gelegen tussen de buurten Kerkbuurt, Havenbuurt en Wittewerf en geldt als het oudste gezondheidscentrum van Nederland. De eerste steen is gelegd op 27 april 1930. Tijdens de bouw is Marken nog voor de laatste keer onder water gelopen. Daarbij is zand van de fundering weggespoeld en het cement verkeerd verhard. Reden waarom er tientallen jaren later nog verzakkingen hebben plaatsgevonden. Het gebouw was in de eerste plaats bedoeld voor de behandeling van patiënten die aan tuberculose leden, een ziekte die in de eerste helft van de twintigste eeuw nog veel voorkwam. Het kuren bestond vooral uit bedrust, licht en frisse lucht. Hier herinnert de lighal nog aan.

Het Medisch Centrum van Marken, Buurterstraat 43. Op Marken beter bekend onder de naam ‘het Buurthuis’. Niet te verwarren met het dorpshuis ‘Het Trefpunt’ in de Kerkbuurt.

Verbouwing in 1976

In 1976 is het Buurthuis grondig verbouwd, maar aan de constructie is niets veranderd en evenmin aan de functie als gezondheidscentrum. Deze verbouwing is de reden dat ik heb gekozen voor de ondertitel ‘Het kan raar lopen in het leven’. Ik was namelijk de installateur van water-gas-elektra, kortom alle technische installaties. Alleen voor elektra had ik nog geen volledige erkenning en ik mocht alleen installaties maken kleiner dan 25 kVA; deze installatie was echter 50 kVA. Op de afbeelding is te zien hoe ik dat oploste. De ene week zond ik de eerste helft van de elektratekening toe en de andere week de tweede helft. Bij het PEN (tegenwoordig Nuon) konden ze de humor er wel van inzien en ze hebben het mij er niet lastig mee gemaakt.

Muziek bij de opening van het Buurthuis.

Maar precies in die tijd kwam er nieuw voorschrift dat de installatie in een medische ruimte van een aparte aarding moest worden voorzien. Ik had dus de eer voor het eerst een dergelijke installatie te mogen maken. Met als gevolg dat van heinde en ver installateurs en inspecteurs bij mij kwamen kijken hoe ik dat had gedaan. Dat bedoel ik met: het kan raar lopen in het leven.

Ten tijde van de opening stond het Buurthuis nog in een kale omgeving. Deze afbeelding heb ik ook gebruikt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de muziekvereniging Juliana; vandaar de teksten die er op voorkomen. Op de foto is goed te zien hoe kaal het destijds om het gebouw was.

Huidig gebruik van het Buurthuis

De tweede verdieping is volledig benut door de huisartsenpraktijk op Marken. De eerste verdieping eveneens, verder zijn daar behandelkamers, wachtkamer, apotheek, tandartskamer en fysiotherapieruimte te vinden. De begane grond is grotendeels in beslag genomen door de Vrijwillige Brandweer die er na talrijke verbouwingen een prima onderkomen heeft. Op aandringen van de Stichting Eilandraad Marken is bij een verbouwing in het begin van deze eeuw een lift in het Buurthuis gemaakt. Bij die laatste verbouwing is ook een aantal pulspalen onder het gebouw aangebracht om verdere verzakkingen te voorkomen. Het Buurthuis verkeert nu weer in een uitstekende staat.

Aardingsinstallatie volgens het nieuwe voorschrift voor medische ruimtes. Het Medische Centrum op Marken was het eerste dat aan dit voorschrift moest voldoen.

Auteur: Hein Zeeman

Publicatiedatum: 01/02/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN