22 februari 1836: veelgeliefd acteur overlijdt op toneel

Ook in het begin van de negentiende eeuw hadden sommige acteurs van de Amsterdamse Stadsschouwburg zich een sterrenstatus verworven bij het Nederlands publiek.

Book 1 min

Theodorus Johannes Majofski, stamvader van een beroemd kunstenaarsgeslacht, behoorde zeker tot een van die belangrijke figuren. Zelfs sterven deed hij in de schijnwerpers.

Theodorus Johannes Majofski (1770-1836).
Beeld: Collectie Amsterdam Museum.

Succesvolle loopbaan

Net als zijn zwager Andries Snoek en de actrice Johanna Ziesenis-Wattier vierde Majofski vele triomfen, zowel binnen als buiten de stad. Majofski leidde decennia lang een gezelschap van vooraanstaande toneelspelers, dat tijdens de zomersluiting van de Stadsschouwburg in de provincie optredens verzorgde. Verder was hij samen met Andries Snoek in de periode 1811-1820 verdienstelijk als directeur van de Stadsschouwburg. Die langdurige, succesvolle loopbaan kreeg een onverwacht einde, nota bene op de planken van de Stadsschouwburg. Grote consternatie en droefenis, toen Majofski, geneesheer spelend in het stuk ‘Zij is krankzinnig’, plotseling door een toeval werd getroffen en weinige ogenblikken later overleed.

Publieke belangstelling

De ‘Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad’ schrijft de volgende dag: “Hij was een der oudste en gewisselijk ook een der verdienstelijkste leden van den Stads Schouwburg, en wordt door het gansche publiek evenzeer als door zijne kunstbroeders levendig betreurd.” Dit zal geen overdrijving zijn geweest, getuige het verslag van zijn begrafenis op 26 februari: “Reeds vroeg in dezen morgen waren alle straten en grachten langs welke de lijkstoet […] trekken moest, met aanschouwers opgevuld, en zoowel dit als de verbazend groote toevloed van menschen, welke het kerkgebouw van de N.Z. Kapel vervulde, getuigden van de belangstelling, welke de overledene kunstenaar bij zijne stadgenooten had verwekt”.

Auteur: Maarten Jansen.

Publicatiedatum: 09/03/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN