Velsen-Noord

De pottenbaksters van Velsen De Romeinse vrouw als gezinsplanner Gastarbeiders onderdak in Wijk aan Zee

De pottenbaksters van Velsen

De Romeinenweek 2019 staat geheel in het teken van de vrouw. Vrouwen in het Noord-Hollandse kustgebied waren destijds zeer bekwaam in het pottenbakken. In Velsen, waar een Romeins fort stond, zijn diverse van zulke aardewerken potten en scherven gevonden.

>

De Romeinse vrouw als gezinsplanner

De Romeinenweek 2019 staat geheel in het teken van de vrouw. Bij uitstek het domein van de vrouw was het gezin. Hoewel de pater familias officieel aan het hoofd stond, besliste de vrouw over zaken als gezinsplanning en geboortebeperking.

>

Crown Van Gelder: van couranten naar papierspecialiteiten

Pieter Smidt van Gelder heeft al een papierfabriek in Wormer (1783) als het hem lukt om rotatiepapier voor kranten te maken. Het water in de Zaanstreek is echter niet goed genoeg, zodat hij in 1895 in Velsen, aan de noordzijde van het dan nog maar net gegraven Noordzeekanaal, een terrein koopt. Hij laat er een fabriek bouwen;  60 personeelsleden van de fabriek in Wormer verhuizen met hem mee. In de directe omgeving bouwt hij woningen voor hen.

>

Gastarbeiders onderdak in Wijk aan Zee

Iedereen die in Wijk aan Zee woont heeft wel iets met Tata Steel. Je hebt er gewerkt of familieleden werkten er – toen het bedrijf nog Hoogovens of Corus heette. Vele gezinnen in Wijk aan Zee gaven het staalbedrijf zelfs een plek onder hun dak. Zoals Nel de Goede, de buitenlandse arbeiders van Hoogovens waren bij haar welkome gasten.

>

Hoogovensmuseum Tata Steel Nederland in Velsen-Noord

Het gebouw van de voormalige Buizengieterij aan de Wenckebachweg 1 / Buizenweg huisvest nu het Hoogovensmuseum, een belangrijk routepunt van de IJmondroute. De bezoeker krijgt een duidelijk chronologisch overzicht van het verleden van het ijzer- en staalbedrijf.

>

Noordzeekanaal bij Velsen

Het in 1824 voltooide Noord-Hollandskanaal bleek na een aantal jaren niet meer te voldoen. Om de verbinding tussen de Noordzee en de Amsterdamse haven korter en sneller te maken, werd besloten een nieuw kanaal aan te leggen.

>

Derde Rijksbinnenhaven in IJmuiden

Ten behoeve van de Hoogovens werden voor de Tweede Wereldoorlog één binnenhaven en één buitenhaven aangelegd. Voor de binnenvaart werden de Eerste en de Tweede Rijksbinnenhaven aangelegd. In 1958 kwam daar de Derde Rijksbinnenhaven bij. Deze was bedoeld als insteekhaven voor Van Gelder Papierfabrieken.

>

Velsertunnel

Hoewel er al aan het begin van de 20e eeuw plannen waren voor een tunnel onder het Noordzeekanaal, duurde het tot 1952 voor de bouw van de Velsertunnel begon. In 1957 werd de tunnel geopend.

>

Kennemerland: hoogovens

De hoogovens in IJmuiden voeren sinds 27 september 2010 de naam Tata Steel. Eerder heetten ze al Corus, Estel en helemaal in het begin ‘Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken’. Ondanks de naamwisselingen veranderde er voor Kennemerland weinig. De rokende schoorstenen tekenen zich al bijna een eeuw af tegen de horizon.

>