Hertog Jan op het Water

Het is een unicum dat een redelijk jong gebouw (1946) op de provinciale monumentenlijst staat. Het kantoor van de beurtschippersvereniging aan de Amstel in Uithoorn werd net na de oorlog gebouwd om zorg te dragen dat elke schipper zijn vrachtje kreeg en niet leeg verder moest.

Stoombootdiensten

Al vrij snel werd de beurtvaart echter verdrongen door eenĀ andere wijze van vervoer. Het pand kreeg een nieuwe bestemming. Van oudsher kwamen beurtschippers naar dit dorp om lading te lossen en in te laden. De Uithoornse markten zorgden voor een ruim aanbod aan producten. Kaas, boter en natuurlijk vee. De Leidsche Stoombootdienst ‘De Volharding’ voer al in 1865 met een schroefstoomboot naar Uithoorn. De Amsterdamse vertrektijden van de beurtschipper waren afgestemd op de opening van de markt hier. Zolang Uithoorn niet was aangesloten op het landelijke spoorwegnet en ook auto’s niet algemeen waren, konden handelaars het snelste over het water hierheen komen. In 1877 kreeg ‘De Volharding’ concurrentie van ‘De Landbouw’. In die stoombootdienst hadden plaatselijke notabelen geld gestoken. Koeien die tegen de bootreis opzagen wilden weleens in de Amstel springen.

Scheepsbel

Maar na de Tweede Wereldoorlog namen al snel vrachtwagens plus aanhangers het transport van de beurtschippers over. De Landbouw III pikte in de zomer van 1961 de laatste lading op in Uithoorn. Maar nog altijd klinkt de scheepsbel van De Landbouw in het gemeentehuis bij het begin van raadsvergaderingen. Het kantoor van de beurtschippers kreeg andere gebruikers. Van 1965-1968 zetelde hier notaris L.M. van Geest. Toen deze naar een nieuw kantoor annex bank aan de Christinalaan vertrok, werd er een restaurant in gevestigd, ‘Hertog Jan op het water’, Wilhelminakade 62.

Bron: Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel

Publicatiedatum: 06/08/2013