Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Een roerig leven: tussen twee tegenovergestelde politieke krachten

Hester was de enige dochter uit het tweede huwelijk van Hendrik HOOFT Danielsz. met Hester SCHUES, 1727-1749. Deze belangrijke koopman en bankier aan de beurs van Amsterdam, werd in zijn tijd 'Vader Hooft' genoemd vanwege zijn buitengewone populariteit bij het volk. Door zijn beminnelijkheid groeide hij uit tot de meeste geliefde leider van de patriottenbeweging. Een beweging, voornamelijk bestaand uit welgestelde, verlichte personen, die de macht van de stadhouder aan banden wilden leggen en meer democratie eisten. Toen stadhouder prins Willem V in oktober 1787 dankzij Pruisische militaire hulp zijn macht in het land kon herstellen, werden de patriotse regenten overal afgezet en door prinsgezinden vervangen.

Hendrik Hooft was te geliefd..

Ook HOOFT werd eind november 1787 afgezet, maar anders dan bij de overige patriotse hoofdrolspelers heeft men het niet aangedurfd een proces tegen hem aan te spannen. Daarvoor was zijn positie te uniek. Na een korte, vrijwillige ballingschap kon hij terugkeren naar zijn buiten “Valkenheining” in Loenersloot en daar ongestoord zijn laatste jaren slijten. De omwenteling van 1795 maakte hij net niet meer mee.

Hester Hooft werd aldus geboren in een van de rijkste, Amsterdamse families en zij werd opgevoed in een tamelijk vooruitstrevende omgeving, waar belangstelling voor de kunsten vanzelfsprekend was. In 1759 logeerde de bekende spion, speculant en versierder Giacomo Girolamo CASANOVA (1725-1798) bij de familie Hooft en zélfs hij was bijzonder verrast over het feit, dat hij met burgemeester Hooft’s ongechaperonneerde dochter (nog maar 11 jr) in een koets naar het Amsterdamse schouwburg werd gebracht.

Hester Hooft als zeventienjarige. Schilderij van J. Humbert. Particuliere collectie.

“Waarom slechts mijn hand …?”

Volgens het dagboek van Casanova zou Hester, Frans sprekend, gezegd hebben, dat het wellicht elders in Europa niet de gewoonte is als een meisje alleen met een man uit te gaan, maar hier in Holland leren we zelfstandig te zijn. En toen hij haar hand wilde kussen, zei ze: “Waarom slechts mijn hand?” Vervolgens bood ze hem haar mond aan en gaf ‘heel zedig een kus, die me recht naar het hart ging’, aldus Casanova. Deze geschiedenis geeft wel aan, dat de beeldschone dochter van de rijke burgemeester heel gewild was als huwelijkskandidate.

Zes jaar later, op 17-jarige leeftijd, trouwde Hester met George Clifford, een telg uit een beroemde, uit Engeland afkomstige, familie van kooplieden, bankiers en regenten. In 1709 had de familie het landgoed Hartekamp in Heemstede gekocht, waar Carolus LINNAEUS als hortulanus werd aangesteld. Aldaar stelde hij het boek Hortus Cliffortianus samen. Een aantal familieleden van Clifford liggen ook in De Oude Kerk begraven.

Portret van vrouwenversierder Giacomo Casanova, toegeschreven aan Francesco Narici, 1760.

Twee dochters, een kort huwelijk

Het huwelijk was echter geen lang leven beschoren. George Clifford overleed in 1776, waarna Hester (28 jr) achterbleef met hun twee dochters, Hester en Adriana. Op 23 juli 1786 trouwde ze (38), na hem vijf jaren aan het lijntje gehouden te hebben, met de beroemde bevelhebber van de Hollandse en Zeeuwse vloot, admiraal Jan Hendrik van KINSBERGEN, de latere Graaf van de Doggersbank. Vanaf 1787 tot in 1788 waren zij op huwelijksreis door Duitsland en Oostenrijk, waar zij in Wenen door Keizer JOSEF II van Oostenrijk werden ontvangen.

Jan Hendrik van Kinsbergen had voor zijn huwelijk met Hester een buitengewone maritieme carrière achter de rug. Zo was hij onder meer nauw betrokken bij de overwinning van het Russische leger over de Turken; hij was destijds, na weinig uitzicht te hebben gehad op promotie, in dienst gegaan bij de Tsaar. Nadien kwam hij echter weer in dienst bij de Republiek. Door zijn charmante en deskundig optreden wist hij een grote politieke invloed te verwerven.

Jan Hendrik van Kinsbergen, geschilderd door Charles Howard Hodges, voor 1820.

Liefde tussen Patriotten en Oranjeklanten

Hij onderhield nauw contact met stadhouder Willem V, die hij bij diens vlucht naar Engeland in 1795, hoogst persoonlijk, uitgeleide deed. Inmiddels had het Franse leger de macht overgenomen en ontstond de Bataafse Republiek. Van Kinsbergen werd ontslagen en hoewel vele vorsten hem in dienst wilden nemen, besloot hij zich na de dood van zijn echtgenote, Hester (47), terug te trekken in het ouderlijk huis te Elburg. Van 1796 tot 1799 bewoonde hij daar een dubbelpandig huis aan de Jufferenstraat 17 en 19, voordat hij naar Apeldoorn, naar Huize Weltevreden, verhuisde.

Derhalve had Hester Hooft van zeer dichtbij de twee tegenoverstelde politieke krachten van haar tijd meegemaakt. Haar vader was een patriot, terwijl haar tweede echtgenoot een voorstander was van de macht van de familie Oranje, als stadhouder.

Publicatiedatum: 24/02/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.