Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De Schans op Texel

De Schans is een vestingwerk dat in 1575 in opdracht van Willem van Oranje werd aangelegd. Met het geschut dat hier stond opgesteld kon de Rede van Texel worden beheerst. Het werk werd uitgevoerd onder leiding van zijn luitenant Diederik Sonoy. Ook in de gouden eeuw was Texel een zeer belangrijk punt voor de scheepsvaart. Voor de rede lagen vaak honderden koopvaardijschepen van de VOC voor anker tot de wind gunstig was om uit te varen.

Napoleon

In 1811 liet de Franse keizer Napoleon Bonaparte het fort vergroten en werden twee steunforten gebouwd: Redoute en Lunette. De rest van zijn plannen kwam niet tot uitvoering en na de Franse tijd begint het verval. Rond 1930 graaft men zelfs de helft van het fort af om de grond te gebruiken voor dijkverzwaring! Gelukkig keert het tij en eind jaren 90 restaureert Natuurmonumenten de overgebleven helft van het fort.

De Schans

Stelling van Den Helder

De Schans werd beheerd door de Admiraliteit van het Noorderkwartier en heeft verschillende periodes van verval gekend. In de Franse tijd was De Schans opgenomen in de Stelling van Den Helder. Het vestingwerk werd toen gemoderniseerd, wat vooral zichtbaar was aan de buitenzijde door de toevoeging van voorwerken. Rond 1930 is een belangrijk deel van het fort afgegraven ten behoeve van de dijkverzwaring. In de jaren 90 van de vorige eeuw is het fort in opdracht van Natuurmonumenten gerestaureerd.

Archeologisch onderzoek

Tijdens restauratiewerkzaamheden vanaf 1992 vormden waarnemingen van de Historische Vereniging Texel de aanleiding tot het eerste archeologisch onderzoek in De Schans. In 1995 werd door de provincie Noord-Holland de poterne (het poortgebouw) en het noordoostelijk deel van het binnenterrein onderzocht. Een 16e-eeuwse waterput vormde het oudste spoor op het binnenterrein. Aan het poortgebouw is vanaf het eind van de 16e eeuw in verschillende fasen gebouwd.

Toegankelijkheid

Het fort is vrij toegankelijk voor wandelaars, van zonsopgang tot zonsondergang.

Publicatiedatum: 23/06/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.