De kano van de Wieringermeer

In 2007 werd bij een natuurontwikkelingsproject in de Wieringermeer, vlakbij de IJssselmeerdijk, de resten van een prehistorische kano gevonden. Minder compleet dan die van Uitgeest, wat platgedrukt en met een recente drainagepijp er doorheen, maar wel twee keer zou oud, dat wil zeggen, niet 2600 jaar oud, maar 5300 jaar oud. Dat is ouder dan de piramiden van Cheops... Zo blijkt dat het vrij jonge cultuurgebied in de Wieringermeer een wel heel oude voorgeschiedenis heeft.

Kano van Wieringermeer

De prehistorische kano die vlak bij de IJsselmeerdijk is gevonden. Beeld: Huis van Hilde

Kano van WieringermeerKano van Wieringermeer

Trechterbekercultuur

Veel Noord-Hollanders kunnen zich er iets bij voorstellen dat er zo lang geleden al mensen in onze provincie woonden. Het blijkt dat het noordelijk deel van Noord-Holland feitelijk deel uitmaakte van de Trechterbekercultuur, de cultuur die we beter kennen van de hunebedden. Al eerder werd het aardewerk van deze cultuur, de trechterbeker, aangetroffen bij Slootdorp, zo’n tien kilometer van de vindplaats van de prehistorische kano verwijderd.

In de tijd dat de bewoners van het gebied de kano gebruikten (rond 3300 v. Chr.) werd het landschap doorsneden met kreken en waterlopen. Waarschijnlijk werd er met de kano gevist. Rond 2200 v. Chr. steeg de zeespiegel en werd de Kop van Noord-Holland buiten de verhoogde stuwwallen van Wieringen en Texel onbewoonbaar.

Trechterbeker

Beeld: Huis van Hilde

TrechterbekerTrechterbeker

Publicatiedatum: 04/01/2011