Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De kano van de Wieringermeer

In 2007 werd bij een natuurontwikkelingsproject in de Wieringermeer, vlakbij de IJssselmeerdijk, de resten van een prehistorische kano gevonden. Minder compleet dan die van Uitgeest, wat platgedrukt en met een recente drainagepijp er doorheen, maar wel twee keer zou oud, dat wil zeggen, niet 2600 jaar oud, maar 5300 jaar oud. Dat is ouder dan de piramiden van Cheops... Zo blijkt dat het vrij jonge cultuurgebied in de Wieringermeer een wel heel oude voorgeschiedenis heeft.

Jongste Landschap

Het landschap van de Noordkop is het jongste landschap van Europa, gevormd na de laatste IJstijd, circa 10.000 jaar geleden. 5.000 jaar geleden heeft de huidige kuststrook van Wieringen zich ontwikkeld tot een duin- en kwelderlandschap. In dit landschap wordt door boeren die op hoger gelegen gronden hun nederzettingen hebben, gejaagd en gevist. Kano’s worden gebruikt bij het vissen maar ook voor transport van mensen, goederen en dieren.

Kano van Wieringermeer. De prehistorische kano die vlak bij de IJsselmeerdijk is gevonden. Beeld: Huis van Hilde

Verrassend gaaf

Van de boomstamkano is verrassend veel bewaard gebleven. Het is een van de oudste en meest complete kano’s die tot nu toe in Nederland zijn gevonden. Een eerste onderzoek wees uit dat de kano ongeveer 7.50 meter lang was en dat er in de voorzijde een gat in het boord werd gemaakt, waarschijnlijk om hem met een touw vast te kunnen leggen. Omdat de boomstamkano een unieke vondst is, heeft de Provincie Noord-Holland besloten om de kano te laten conserveren.

Trechterbekercultuur

Veel Noord-Hollanders kunnen zich er iets bij voorstellen dat er zo lang geleden al mensen in onze provincie woonden. Het blijkt dat het noordelijk deel van Noord-Holland feitelijk deel uitmaakte van de Trechterbekercultuur, de cultuur die we beter kennen van de hunebedden. Al eerder werd het aardewerk van deze cultuur, de trechterbeker, aangetroffen bij Slootdorp, zo’n tien kilometer van de vindplaats van de prehistorische kano verwijderd.

In de tijd dat de bewoners van het gebied de kano gebruikten (rond 3300 v. Chr.) werd het landschap doorsneden met kreken en waterlopen. Waarschijnlijk werd er met de kano gevist. Rond 2200 v. Chr. steeg de zeespiegel en werd de Kop van Noord-Holland buiten de verhoogde stuwwallen van Wieringen en Texel onbewoonbaar.

Trechterbeker. Beeld: Huis van Hilde

Publicatiedatum: 04/01/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.