Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De Gesellighe Dampkring: al 60 jaar in nevelen gehuld

De oprichting van het Pijprokersgilde De Gesellighe Dampkring op 17 april 1951 te Purmerend is op het eerste gezicht niet wat je noemt een 'historische gebeurtenis'. Toch heeft het Purmerend op de wereldkaart gezet en was een van de leden de eerste Purmerender op televisie. Op 17 april a.s. viert het gilde zijn 60 jarig bestaan, uiteraard in nevelen gehuld.

De oprichting

Opgericht op 17 april 1951 verwierf het gilde reeds internationale bekendheid vanwege het simpele doel dat dit gilde nastreeft: het bevorderen van vriendschap tussen mensen, ongeacht rang of stand, ras of huidkleur. Onmiddellijk na de oprichting, die door vele pers- en radioverslaggevers werd bijgewoond, sloot het gilde zich aan bij de “International Association of Pipesmokers Clubs”, waarvan het hoofdbestuur in New York was gevestigd. Thans is het gilde bij het “C.I.P.C.” aangesloten via Stichting Pijp. Dit omdat wedstrijden over de gehele wereld volgens het C.I.P.C.-reglement worden gerookt.

Leden van het rokersgilde komen bijeen om gezamenlijk een 'pijpje' op te steken

Leden van het rokersgilde komen bijeen om gezamenlijk een ‘pijpje’ op te steken.

WK Pijproken in Purmerend en Flint

In 1952, ter gelegenheid van het éénjarig bestaan, organiseerde “De Gesellighe Dampkring” een internationale pijprookwedstrijd onder controle van een internationaal samengestelde jury. Het werd een tweekamp tussen het oudste lid van het gilde, de heer (Opa) Klijzing en de heer Paul Spinola te Flint in de Verenigde Staten. De inzet van de wedstrijd was de titel “Wereldkampioen Pijproken 1952″. Opa Klijzing wist de 3,3 gram tabak (thans 3 gram) gedurende een tijd van 93 minuten en 18 seconden brandende te houden tegenover Spinola die het slechts 43 minuten volhield. Aldus verwierf Opa Klijzing de titel “Wereldkampioen Pijproken 1952″.

Primeur voor Purmerend

Uniek aan deze wedstrijd is dat hij via een directe telefoonverbinding tussen Purmerend en Amerika verliep. In het bijzijn van 76 journalisten, persfotografen, film- en radioreporters kwam die avond om 23.00 een transatlantische verbinding totstand. De Wereldomroep verzorgde vier uitzendingen naar Amerika en het geheel werd door 162 Amerikaanse radiozenders uitgezonden. Indertijd was deze radiouitzending groot nieuws: een radioverbinding tussen Nederland en Amerika met een live verslag van de rookwedstrijd was toen wereldnieuws. Dat is nu natuurlijk ondenkbaar. Door dat er ook beelden op tv werden uitgezonden, werd Opa Klijzing de eerste Purmerender ooit die op televisie verscheen.

Uit binnen- en buitenland namen pijprokers deel aan bet kampioenschap, dat ‘De Gesellighe Dampkring’ in café De Bonte Koe had georganiseerd, 1993. Collectie Waterlands Archief.

Vredespijp voor wereldleiders

In 1954 proclameerde het gilde in de loop van de maand april de “Wereld Pijprookdag”. Deze plechtigheid, die werd uitgezonden over de gehele wereld, is tot in de jaren ‘70 een jaarlijkse traditie geweest, waarbij de landelijke pers een wedstrijd rookte ter opluistering van deze dag. Men heeft bijvoorbeeld aan Keizer Haile Selassie van Ethiopië een vredespijp gezonden en ook aan het Finse staatshoofd, Urbo Kekkonen. Dit gebeuren werd ook via het Polygoon Journaal in alle bioscopen uitgezonden.

De regels van het spel

Bij een wedstrijd krijgen alle deelnemers eenzelfde pijp, 3 gram tabak, een stamper en 2 lucifers. Eerst krijgt men 5 minuten de tijd om de pijp te stoppen. Daarbij worden allerlei technieken gebruikt: het al dan niet verkruimelen van de tabak, stevig aanstampen of losjes in de pijp stoppen. Er is ook wel eens “vals” gespeeld; een Italiaans team had vooraf de handen ingesmeerd met vaseline. Bij het stoppen van de pijp rolde men de tabak door de handen waardoor de tabak voorzien werd van een brandvertragend laagje. Na het stoppen krijgt men 2 minuten de tijd om de pijp met 2 lucifers aan te steken. Daarna gaat de wedstrijd van start en dan gaat het er om de pijp zo lang mogelijk brandend te houden.In het weekend van 15-16 oktober 2011 wordt het Wereldkampioenschap pijproken gehouden in Nederland, in het Evoluon te Eindhoven. Hieraan zullen zo’n 350 pijprokers vanuit de hele wereld meedoen. Er bestaan momenteel 13 pijprookgilden in Nederland. Door het rookverbod maar ook door de verminderde belangstelling voor het pijproken daalde het aantal leden de afgelopen jaren. Recentelijk lijkt er sprake te zijn van een trendbreuk en melden zich weer nieuwe (jonge) pijprokers aan.

Publicatiedatum: 30/03/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.