Westzaan

Met Jan Feith door de Zaanstreek (1933) Damsluizen in de Liniewal Aagtendijk - Zuidwijkermeer Burgemeesterswoning uit Westzaan, gebouwd in 1734 De ‘Westzanersluis’ in Westzaan Het wel en wee van een molenaarsfamilie Vier generaties loodgieters en brandweerlieden in Westzaan Westzanerpolder

Met Jan Feith door de Zaanstreek (1933)

Deze zomer neemt Jan Feith je mee op reis door onze provincie. Zijn historische teksten uit het album ‘Zwerftochten door ons land: Noord-Holland’ (1933) geven een beeld van zonnige duinen, drukke pleinen en pittoreske polders. Deze week: ‘Langs de Zaanstreek’.

>

Damsluizen in de Liniewal Aagtendijk – Zuidwijkermeer

Damsluizen hebben in tegenstelling tot schutsluizen (voor scheepvaart) en inlaatduikers een zuiver militaire functie. Damsluizen dienen tegen te gaan dat water uit een inundatiegebied stroomt of om juist te voorkomen dat bepaalde stukken land tijdens inundatie onder water komen te staan.

>

Burgemeesterswoning uit Westzaan, gebouwd in 1734

Het was de woonstee van burgemeester Teunis Slagter. Maar ook die van Aris de Jager, kastelein in café-restaurant De Prins. En ook Hendrikus Adrianus van Dijk woonde er, de grondlegger van drukkerij Van Dijk & Allan. Een gemêleerd gezelschap.

>

Het wel en wee van een molenaarsfamilie

Manus was een gezonde jongen, maar toch had hij een groot gemis in zijn jeugd. Zijn moeder heeft hij eigenlijk niet gekend, want die is gestorven toen hij drie jaar was. Zijn vader heeft hij wel goed gekend, maar die overleed toen hij acht jaar was. Manus werd opgenomen in het weeshuis te Westzaan. De ouders van het weeshuis, die de wezen, jongens en meisjes, verzorgden tot ze op eigen benen konden staan, waren mevrouw en meneer Drost. De Hervormde Kerk speelde een belangrijke rol in het bestaan van het weeshuis. De gelden voor het eten en kleding werden opgebracht door de kerkgangers.

>

Vier generaties loodgieters en brandweerlieden in Westzaan

Het honderdjarig bestaan van loodgietersbedrijf Van het Kaar te Westzaan was voor Jaap van het Kaar aanleiding om het wel en wee van het familiebedrijf te boek te stellen. Spittend in zijn archief diepte hij voorvallen en gebeurtenissen op van vier generaties die naast hun werk ook actief waren bij de Vrijwillige Brandweer Westzaan.

>

Westzanerpolder

Westzanerpolder, ten zuiden van de Westzaner Zeedijk bij Nauerna en Overtoom, is één van de IJpolders die ontstonden bij de aanleg van het Noordzeekanaal en die na 1876 in cultuur werden gebracht. De polder heeft een regelmatige structuur met noord-zuid verlopende kavels.

>
NL | EN