Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Meer geld nodig voor restauratie rijksmonumenten

Er is te weinig geld beschikbaar voor de urgente restauratieopgaven voor grote rijksmonumenten (uitgezonderd woonhuizen) die in de aankomende tien jaar moeten worden uitgevoerd. Dit blijkt uit het rapport Onderzoek restauratieopgave 2024 – 2033 en evaluatie restauratiesubsidies niet-woonhuis-rijksmonumenten door onderzoeksbureau Hylkema Erfgoed / Fenicks dat vrijdag 20 juni aan de Tweede Kamer beschikbaar is gesteld. De opdracht voor dit rapport kwam van het rijk, provincies, gemeenten en het Nationaal Restauratiefonds.

Tussen wal en schip

De restauratieopgave in zijn geheel is de afgelopen jaren gedaald. Het huidige stelsel treft doel, zo wordt in het onderzoek geconstateerd. Restauraties bij grote monumenten vallen in het huidige stelsel echter tussen wal en schip, omdat deze projecten vaak om grote budgetten vragen. Deze kunnen niet of onvoldoende bediend worden vanuit de provinciale regelingen. Volgens het rapport vraagt dit om een gezamenlijke aanpak met het Rijk.

Op 4 april overhandigden Ben Verfürden (Hylkema Erfgoed) en Jan-Hylke de Jong (Fenicks) een tussenrapportage van het onderzoek aan Fleur Gräper-Van Koolwijk, demissionair staatssecretaris Cultuur en Media en Meindert Stolk, gedeputeerde van Zuid-Holland en portefeuillehouder erfgoed van het IPO. V.l.n.r. Meindert Stolk, Fleur Gräper-Van Koolwijk, Jan-Hylke de Jong en Ben Verfürden.

Verborgen gebreken, hogere kosten

Het rapport stelt dat op basis van de monumentenmonitors de totale restauratieopgave geraamd wordt op € 2,2 miljard (prijspeil 2024). Als uitgegaan wordt van een restauratieopgave van maximaal 10% (dat is sinds 1994 de beleidslijn), is er een opgave van tenminste circa € 700 miljoen. Deze raming is volgens de onderzoekers een ondergrens, omdat de kosten veel hoger kunnen blijken door verborgen gebreken, noodzakelijk funderingsherstel en verduurzamingsingrepen.

Museum Prinsenhof. Foto: Marco De Swart.

Kamerbrief staatssecretaris

De vorige staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Gräper-Van Koolwijk, erkent in haar kamerbrief van 20 juni dat het nijpend tekort voor de restauratie van de grote rijksmonumenten in Nederland significant is. Zij raadt haar opvolger aan hier maatregelen voor te nemen.

Bron: De Erfgoedstem

Publicatiedatum: 07/07/2024

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.