Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Ons’ Lieve Heer op Solder kandidaat Europees Erfgoedlabel

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam is de Nederlandse kandidaat voor het Europees Erfgoedlabel: een erkenning die wordt verleend aan locaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. De nominatie volgt na positief advies van de Raad voor Cultuur aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een Europees panel van dertien experts buigt zich de komende maanden over alle aanvragen. De uitslag wordt eind dit jaar verwacht.

Tolerantie en Recht

De zeventiende-eeuwse schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder is geselecteerd binnen het thema ‘Tolerantie en Recht’, een van de vier die tijdens de Nederlandse voorselectie voor het Europees Erfgoedlabel worden gehanteerd. Zo ontwikkelde het museum Voices of Tolerance, een burgerschapsprogramma voor vmbo en mbo.

Het project stelt religieuze diversiteit en geloofsvrijheid internationaal aan de orde en betrekt daarbij vooral jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Na toekenning van het Europees Erfgoedlabel wil het museum deze interculturele dialoog tussen jongeren uitbreiden op Europees niveau.

Interieur Ons’ Lieve Heer op Solder. Foto: Rebekka Mell.

Bijzondere symbolische waarde

Het Europees Erfgoedlabel wordt toegekend aan locaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. Deze hebben een speciale rol gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij de Europese integratie.

Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed. In Nederland dragen nu vier locaties het Europees Erfgoedlabel: het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Commissie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed coördineert het Europees Erfgoedlabel in Nederland. DutchCulture verzorgt de communicatie en begeleidt de nominaties.

Bron: Monumentaal

Publicatiedatum: 22/03/2023

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.