Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Monumentenbezit verkrijgt POM-status

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) heeft Stichting Monumentenbezit aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). De POM-status is toegekend vanwege het feit dat 'de organisatie de afgelopen jaren haar monumenten op professionele wijze, structureel en consistent in stand heeft gehouden.' Aldus de beoordeling van de staatssecretaris, die ook stelde dat zij positief is over de deskundigheid en de gehanteerde werkprocessen van Monumentenbezit.

Mark van den Bos, directeur/bestuurder Monumentenbezit: “Wij hebben ons met het gepassioneerde team van Monumentenbezit sinds 2016 ingezet voor de instandhouding van de monumenten in onze portefeuille. We zijn erg blij met de toewijzing van de status en daarmee de erkenning van ons werk. Het motiveert ons om onze kennis en expertise nog verder in te zetten voor het behoud van erfgoed en bij te dragen aan het bewaren van een belangrijk deel van de zichtbare geschiedenis van Nederland.”

De koepelzaal van Buitenplaats Trompenburgh, het hoofdkantoor van Stichting Monumentenbezit. Foto: Stichting Monumentenbezit.

POM-status

Met het verkrijgen van de POM-status heeft Monumentenbezit bewezen te voldoen aan de criteria zoals deze door de rijksoverheid zijn vastgesteld. De status geeft Monumentenbezit de mogelijkheid om de kwaliteit van de werkzaamheden voor het behoud van haar monumenten verder te verhogen.

Over Monumentenbezit

In 2016 werden 29 monumenten door het Rijk afgestoten en via de Nationale Monumentenorganisatie ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting: Monumentenbezit. Sindsdien treedt de stichting op als landelijke beheerorganisatie voor monumenten en gebouwen van cultuurhistorisch waarde door verwerving, restauratie, exploitatie en verduurzaming van monumenten. De stichting streeft ernaar om de beschermde bouwwerken open te stellen voor publiek, zodat zoveel mogelijk mensen de unieke decors en de historische verhalen beleven. De portefeuille van Monumentenbezit bestaat inmiddels uit 31 rijksmonumenten (100 gebouwen), waaronder kerken, torens, gedenknaalden, ruïnes, buitenplaatsen en de vestingwerken. Maar liefst vijf van de objecten komen terug in de Top 100 monumenten van Nederland en de vestingwerken van Naarden zijn aangemerkt als Unesco Werelderfgoed.

Bron: Stichting Monumentenbezit

Publicatiedatum: 07/02/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.