Kuilenkrans Midden Bronstijd gevonden op Texel

Achter buurthuis De Bijenkorf in Oosterend is vermoedelijk een zogeheten kuilenkrans uit de Midden Bronstijd aangetroffen. Op deze plek – bedoeld voor woningbouw – is door archeologisch onderzoek wederom een stuk geschiedenis van Oosterend blootgelegd.

Book 1 min

Magisch-religieuze betekenis

Het gaat om een krans van ovale kuilen met een totale diameter van 4 meter. Op basis van de vorm en kleur van de vulling kan deze worden gedateerd in de Midden-Bronstijd (1800-1100 v.Chr.). Over de functie van dergelijke structuren is veel discussie gevoerd. Aannemelijk is dat deze een magisch-religieuze betekenis hadden.

Mogelijk is de grond die vrijkwam bij het graven van de kuilen gebruikt om binnen de krans een kleine heuvel op te werpen, afgedekt met graszoden. Dat zou verklaren waarom een latere greppel precies om de krans heen loopt. Wellicht dateert deze greppel uit de Midden of Late IJzertijd (500-12 v. Chr.)

De kuilenkrans in Oosterend. Foto: Gemeente Texel.

Strijd tegen het zeewater

Tijdens het onderzoek zijn eveneens sporen van de strijd tegen het oprukkende zeewater in de late Middeleeuwen gevonden. Vooral in de 12de en 13de eeuw nam overlast door overstromingen toe.

Het onderzoek heeft aangetoond dat dit deel van Oosterend wel werd gebruikt in de prehistorie maar vermoedelijk niet werd bewoond.

Achtergrond

Aan de Bijenkorfweg in Oosterend achter het buurthuis wil de gemeente 21 sociale huurwoningen, 4 koop of huur vrije sector woningen en 3 vrije kavels realiseren. Voordat de grond bouwrijp gemaakt wordt, vindt zoals gebruikelijk eerst archeologisch onderzoek plaats. Met behulp van lange sleuven van 3 meter breed is de grond op 3 en 4 mei door Archeologie West-Friesland onderzocht. De vondsten worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en levert geen vertraging op voor de te realiseren woningbouw.

Bron: Gemeente Texel

Publicatiedatum: 22/05/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN